0

Kouvolan leikkipaikkoja kehitetään – Eteläisestä Kouvolasta poistetaan kaksi ja kunnostetaan 12 leikkikenttää

Tuoreen leikkipaikkaselvityksen perusteella Kouvolan nykyisestä 141 leikkipaikasta ehdotetaan kunnostettavaksi 59 ja 49 säilytettävän sellaisenaan. Kunnostustöiden hinta on se, että leikkipaikoista esitetään poistettavaksi noin joka viides. Leikkipaikkojen määrä suhteessa asukaslukuun on Kouvolassa vertailukuntiin nähden korkea, mutta osassa leikkipaikoista laatu ei vastaa odotuksia.

Kerättyjen tietojen perusteella selvityksessä ehdotetaan poistettavaksi 33 leikkipaikkaa Kouvolan nykyisestä 141 leikkipaikasta niiden vähäisen käytön, huonon sijainnin tai huonokuntoisuuden takia. Jäljelle jäävistä 108 leikkipaikasta ehdotetaan kunnostettavaksi 59 leikkipaikkaa, jolloin 49 leikkipaikkaa jäisi käyttöön sellaisenaan. Kyselyllä saatiin myös tietoa, missä olisi tarvetta uudelle leikkipaikalle.

Eteläisessä Kouvolassa poistettäaisiin käytöstä Elimäen kirkonkylästä Välitien leikkipaikka ja Inkeroisista Ryönänsuon leikkipaikka.

Kunnostustusta vaativat Myllykoskella Utinpellon leikkikenttä, Kumparetien leikkikenttä ja Pekantien leikkipaikka. Inkeroisissa kunnostusta tarvitsevat Metsätien leikkipaikka ja Marintien leikkipaikka sekä Anjalassa Haukiojan leikkipaikka ja Suosalon leikkikenttä. Ummeljoella pitäisi kunnostaa Pitkätien leikkipaikka. Elimäen kirkonkylässä kunnostettava paikka on Tapulipuiston leikkipaikka ja Korialla Hiivurintien leikkipaikka, Niemesojan leikkipaikka sekä Pentintien leikkipaikka.

Kouvolassa on tällä hetkellä 141 leikkipaikkaa, mikä tarkoittaa noin 1,7 leikkipaikkaa tuhatta asukasta kohden. Tämä on paljon verrattuna samankokoisiin kuntiin, joissa keskiarvo on noin 1,2. Määrä ei ole tässä tapauksessa laadun tae, sillä juuri valmistuneen selvityksen mukaan Kouvolassa on leikkipaikkoja, joiden välineet eivät vastaa kunnoltaan tai välinevalikoimaltaan sitä, mitä niiltä yleisesti odotetaan ja mitä nykyään turvallisuudelta vaaditaan. Toisaalta osa Kouvolan leikkipaikoista on kovalla kulutuksella ja niissä käy paljon käyttäjiä aina lapsiperheistä varhaiskasvatuksen ryhmiin pidemmänkin matkan takaa.

Kouvolan kaupungin tekemän leikkipaikkaselvityksen tavoitteena on varmistaa sellainen kattava leikkipaikkojen palveluverkko, joka tarjoaa kuntalaisille tasapuolisesti turvallisia, laadukkaita ja monipuolisia leikkipaikkoja. Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa, mistä leikkipaikoista olisi mahdollista luopua ja minkä leikkipaikkojen palvelutasoa kannattaisi parantaa kunnostamalla niitä.

Selvitystä varten kuntalaisille tehtiin viime vuoden lopulla kysely nykyisten leikkipaikkojen kunnosta, käytöstä ja kehittämistoiveista sekä mahdollisten uusien leikkipaikojen tarpeista. Kyselyyn osallistui lähes 1000 vastaajaa, jotka pääosin arvostivat omaa lähiympäristöään ja sen leikkipaikkatarjontaa, vaikka osittain huonokuntoistakin. Toisaalta vastaajilla oli myös suuri toive Launeen perhepuiston tai Katariinan Meripuiston tyyppisestä laajasta ja monipuolisesti toimintoja tarjoavasta viheralueesta.
Kyselyn lisäksi selvitystä varten tarkasteltiin leikkipaikkojen kuntoa vuosittain tehtävien kuntoarvioiden perusteella sekä tutkittiin alueiden asukkaiden ikärakennetta nykyisten leikkipaikkojen lähiympäristössä.

Nykyinen leikkipaikkojen verkosto on siinä määrin tiivis varsinkin tiheämmin asutuilla alueilla Kuusankoskella ja Kouvolassa, että määrällisesti tarkasteltuna lähes jokaisen poistettavaksi ehdotetun leikkipaikan kohdalla sen vaikutusalueen asukkailla on käytössä toinenkin leikkipaikka noin 500 metrin päästä kotoa.

Jatkotoimenpiteinä selvityksessä ehdotetaan laadittavaksi 5-vuotissuunnitelma kunnostettavien leikkipaikkojen toteuttamisjärjestyksestä. Uusien leikkipaikkojen sekä laajan ja monipuolisen viheralueen perustamiseksi selvityksessä esitetään asian tarkempaa tutkimista.

Leikkipaikkaselvityksen on laatinut Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniikan suunnittelu. Tekninen lautakunta käsittelee selvitystä kokouksessaan 28.5. ja päättää leikkipaikkaselvityksen laittamisesta julkisesti nähtäville 14 vuorokauden ajaksi mielipiteiden esittämistä varten.

Kommentteja aiheesta “Kouvolan leikkipaikkoja kehitetään – Eteläisestä Kouvolasta poistetaan kaksi ja kunnostetaan 12 leikkikenttää

  • 27.5.2019 at 11:15
    Permalink

    Rajanaapurina olevan leikkikentän käyttö on todella vähäistä. Joskus portille ajaa auto ja vanhempi työntää lapsensa johonkin laitteeseen ja vetää kuulokkeet korviinsa ja kännykän käteensä ja etääntyy näköetäisyydelle. Lapsia on harvoin paikalla enempää kuin yksi.

    Keväisin ja syksyisin paikalle ilmestyvät nämä, jotka saavat liikkua pyörällä hiukan kotia kauemmaksi. Kesällä mopohenkilöt tykkäävät kaasutella ja hakata laitteita isolla ryhmällä. Paikka siivotaan säännöllisesti ja torjutaan jättiputkea, joka vaanii ympärillä.

    Seutu on toistasataa vuotta ollut omakotivaltaista ja pihat tilavia. Lapset ovat tarhoissa tai kerhoissa. Ei ole enää äitejä, jotka istuisivat hiekkalaatikon reunalla ja lukisivat samalla korkeampia yliopistotutkintoja siinä sivussa lapsia seuratessaan.

Comments are closed.

Viikon kysymys

Kouvolan kaupungilla on isot säästöpaineet. Kumpi olisi parempi tapa säästää?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...