0

Kaakkois-Suomen kilpailukyvystä huolehdittava – Maatalous ei kaipaa velvotteita eikä tukileikkauksia

Uuden hallituksen ja hallitusohjelman tekeminen on parhaillaan meneillään. Samaan aikaan työstetään kovaa vauhtia tulevan EU-rahoituskauden ohjelmia, niin rakennerahasto- kuin maaseutuohjelmiakin. Parin viikon kuluttua pidettävissä EU-vaaleissa valitaan päättäjät, joiden käsissä pitkälti ovat isot yleiseurooppalaiset linjaukset. Näillä linjauksilla muun muassa maataloustuottajain, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien tulevaisuutta ja kehittämisen edellytyksiä joko vahvistetaan tai sitten ei.

– Maatalouden kannattavuusongelmat ovat korostuneet viime vuosina, niin myös Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla. Tästä syystä ei tule asettaa uusia kustannuksia aiheuttavia velvoitteita tiloille eikä tehdä tukileikkauksia. Toisaalta investointimahdollisuuksien turvaaminen rakennemuutoksessa on tärkeää, toteaa MTK-Kaakkois-Suomen puheenjohtaja, maatalousyrittäjä Matti Seitsonen.

Maa- ja metsätalous on koko maaseudun kehittymisen kannalta olennainen tekijä. Suomalainen kuluttaja arvostaa puhdasta, laadukasta suomalaista ruokaa. Se luo laajemmin potentiaalia muulle yritystoiminnalle, lisää työllisyyttä, lisää verotuloja, synnyttää innovaatioita, aktivoi maaseutukylien toimintaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Kannattava maa- ja metsätalous luo pohjan kestävälle luonnon ja ympäristön hoidolle.

Tulevan kauden haasteena on niin EU:n alue- kuin maatalouspolitiikassa rahoituksen mahdollinen epätasainen jakautuminen. Erityisesti alueellisesta näkövinkkelistä on tärkeää, että EU:n rahoituksessa huolehditaan kotikutoisten esteiden poistamisesta. Yritysten kehittämiselle on oltava Suomessa yhtä hyvät mahdollisuudet kuin muualla.

Joustavuutta ja yrittäjämyönteistä lähestymistapaa kaivataan. Etenkään kansallisilla päätöksillä ei pidä luoda omatekoisia kynnyksiä yrittäjille. Päättäjät ovat paljon vartijoina, kun seuraavan ohjelmakauden ohjelmia ja rahoitusta suunnitellaan. Kuluvalla ohjelmakaudella maakuntien rahoitus on jakautunut hyvin epätasaisesti.

– Asukasta ja vuotta kohden mitattuna esimerkiksi naapurimaakuntamme ovat saaneet moninkertaiset määrät Euroopan aluekehitys- ja Euroopan sosiaalirahastojen rahoitusta verrattuna eteläkarjalaisiin ja kymenlaaksolaisiin. Tulevalla ohjelmakaudella oikeudenmukaisen ja tasapuolisen rahoituksen on oltava tavoitteena, korostaa MTK-Kaakkois-Suomen toiminnanjohtaja Tuula Dahlman.

Jatkossa on huolehdittava, etteivät ohjelmien kriteerit tai liian kankea byrokratia sulje pois investointeja, jotta ei turhaan nakerreta Kaakkois-Suomen kilpailukyvyn vahvistumista siltä osin.

Viikon kysymys

Kouvolan kaupungilla on isot säästöpaineet. Kumpi olisi parempi tapa säästää?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...