0

Vaaliteemoissa korostuvat ilmasto ja ympäristöasiat – Metsien kasvu ja kestävä metsänhoito edesauttaa hiilinielujen kasvua

– Eduskuntavaalit ovat viljelijöille ja metsänomistajille sekä maaseudun asukkaille erityisen tärkeät. Vaaliteemoissa on joka tasolla vahvasti korostunut ilmasto ja ympäristöasiat. Tämä huomattiin myös MTK-Kaakkois-Suomen ja metsänhoitoyhdistysten vastikään järjestämissä alueellisissa vaalipaneelikeskusteluissa Lappeenrannassa ja Kouvolassa totesi uusi puheenjohtaja, ummeljokelainen Matti Seitsonen MTK-Kaakkois-Suomen kevätkokouksessa Luumäellä.

Maa- ja metsätalous ovat ainoat elinkeinot, jotka toimivat hiilen sitojina. Metsien kasvu ja kestävä metsänhoito edesauttaa hiilinielujen kasvua. Monivuotiset nurmet ovat tehokkaita hiilensitojia. Tutkimusten mukaan nurmi voi sitoa pysyvästi maahan jopa 800 kiloa hiilidioksidia hehtaarille vuodessa. Tärkeää on pitää maan kasvukunto hyvänä ja lisätä tuottokykyä.

– Viljelijä voi toimenpiteillään vaikuttaa tähän merkittävästi, esimerkiksi lisäämällä viljelykiertoon monivuotisia syväjuurisia kasveja ja laajentaa kerääjäkasvien käyttöä. Peltojen ja metsien käyttöä ei esimerkiksi tule turhaa rajoittaa kaavoituksella. Jos sato kaksinkertaistuu, myös hiilivirta maahan kaksinkertaistuu. Samalla ravinteiden pidätys paranee ja siten pääsy vesistöihin pienenee.

MTK-Kaakkois-Suomen toiminnanjohtaja Tuula Dahlmanin mukaan poliittisilla päätöksillä voidaan maa- ja metsätalouden ilmastoasioita ohjata, esimerkiksi kannusteita lisäämällä ja rajoituksia vähentämällä.

– Parhaillaan tehdään uutta CAP-ohjelmaa eli yhteiseurooppalaista maatalouspoliittista ohjelmaa seuraaviksi kuudeksi vuodeksi. Ilmastoasioiden huomioiminen viljelijälähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti nousevat tärkeään osaan. Ohjelman tulee kannustaa ja ohjata korkeisiin ja korkealaatuisiin satoihin ja maatalouden parempaan kannattavuuteen. Kannattavat maatilat pystyvät paremmin huolehtimaan myös ilmasto- ja ympäristöasioista.

Kuluttajia voi kiittää yhä kasvavasta kotimaisuuden arvostamisesta.

– Kuluttajien rooli ilmaston ja ympäristönsuojelussa on merkittävä, vaikuttaa voi esimerkiksi ruokahävikkiä pienentämällä ja suosimalla kotimaisia elintarvikkeita. Kotimaisen ruuan arvostuksessa toivotaan entistä vahvemmin siirryttävän sanoista tekoihin.

Viikon kysymys

Kiinnostavatko joulun ajan tapahtumat?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...