0

On vaikea nähdä, että Kouvolan ennakoimaton, lähes 26 miljoonan euron alijäämä olisi syntynyt Carean maksuosuuksien ylittymisestä

Carean tilikauden tulos vuodelta 2018 oli miljoona euroa ylijäämäinen. Tulosta voidaan pitää hyvänä. Toiminnallisesti ainoastaan hoitojaksot toteutuivat yli suunnitellun, kun muu tuotanto jäi alle suunnitellun. Pystyimme kuitenkin huolehtimaan talouden tasapainosta, vaikka lääkäriresurssien satavuus aiheutti ongelmia palvelujen tuotannossa, varsinkin Pohjois-Kymen Sairaalan vuodeosastojen toiminnassa.

Julkisuudessa on keskusteltu paljon Kouvolan soteostojen ylittymisestä, ja niiden ennakoimattomuudesta. Syksyllä 2017 ja alkuvuodesta 2018 kävimme keskustelua Kouvolan kaupungin viranhaltijoiden kanssa Carealle siirtyvän toiminnan – leikkaukset, erikoissairaanhoidon päivystys sekä perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminta – kustannuksista, mutta emme päässeet asiasta yhteisymmärrykseen. Niinpä Carean yhtymäkokouksen hyväksymässä talousarviossa Kouvolan maksuosuudeksi erikoissairaanhoidossa vahvistettiin 114,7 miljoonaa euroa, kun taas Kouvola varasi budjettiinsa 107,0 miljoonaa euroa.

Keväällä 2018 Kouvolan ja Carean viranhaltijat päättivät yhteisesti selvittää, mitkä olivat Carealle siirtyneen toiminnan todelliset kustannukset Kouvolan vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Selvityksen valmistelivat Kouvolan kaupungista talousjohtaja Hellevi Kunnas ja Hypan talouspalvelupäällikkö Milla Koponen sekä Carean talousjohtaja Helena Kinnunen, ja se valmistui syyskuussa 2018. Selvitys tehtiin niin, että Kouvolan kaupungin tilinpäätöstiedoista siirtyneen toiminnan kustannukset muodostettiin toisiaan vastaaviksi Carean kustannuslaskennan kanssa. Selvityksen mukaan Kouvolan kaupungin erikoissairaanhoidon ostot Carealta ja vuoden 2018 alusta siirtyneen toiminnan kustannukset olivat vuonna 2017 yhteensä 121,0 miljoonaa euroa.

Carea ennakoi ensin elokuussa viranhaltijoiden kanssa käydyllä kuntakierroksella ja vielä marraskuun kuntakokouksessa arvioitiin Kouvolan maksuosuudeksi vuodelle 2018 119,0 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä 2018 Kouvolan maksuosuus oli 119,7 miljoonaa euroa. Näin Kouvolan vuoden 2018 maksuosuus ylitti Carean talousarvion 5 miljoonaa euroa, mutta alitti Kouvolan kaupungin ja Carean yhteisesti tekemässä selvityksessä todetun vuoden 2017 tilinpäätöksen tason 1,3 miljoonaa euroa. Tarkastelipa asiaa miten tahansa, niin on vaikea nähdä, että Kouvolan ennakoimaton, lähes 26 miljoonan euron alijäämä olisi syntynyt Carean maksuosuuksien ylittymisestä.

Annikki Niiranen
Kymsoten toimitusjohtaja

Viikon kysymys

Kiinnostavatko joulun ajan tapahtumat?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...