0

Kymsote tuottaa Kouvolan mielenterveys- ja päihdepalveluiden avopalvelut

Kymsote tuottaa 1.4. alkaen Kouvolan alueen mielenterveys- ja päihdepalveluiden avopalvelut. Asiakkaat siirtyvät maaliskuun aikana Kymsoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen hoidettavaksi nykyisiltä palveluntuottajilta eli Addiktumilta ja A-klinikka Oy:ltä.

Huhtikuun alusta lähtien aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastaanotto toteutetaan ensisijaisesti terveysasemilla, jossa hoitajat, lääkäri ja muu henkilökunta arvioivat hoidon tarpeen. Hoito toteutetaan joko terveysasemalla tai alueen mielenterveys- ja päihdepoliklinikalla. Kouvolan terveysasemilla työskentelee jatkossa 12 mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajaa, joiden avulla perustason hoitoa toteutetaan.

– Uudella hoitomallilla pyritään helpottamaan hoitoon pääsyä. Mielenterveys- ja päihdeongelmiin tarjotaan apua siellä, missä muitakin terveydellisiä ongelmia hoidetaan, kertoo palvelualuepäällikkö Elina Kallio.

– Lisäksi tarjoamme matalan kynnyksen palvelua ilman ajanvarausta: palvelupisteessä saa neuvoa ja ohjausta mielenterveys- ja päihdehoitajilta omaan tai läheisen tilanteeseen. Vastaanottoajat ovat lyhyitä ja tavoitteena on auttaa mahdollisimman monia palveluihin hakeutuvia. Kouvolan matalan kynnyksen palvelupiste on avoinna Kouvolan terveysasemalla maanantaisin ja torstaisin iltapäivällä.

– Muutoksella pyrimme helpottamaan myös hoidon saatavuutta ja hoitoketjujen toimivuutta, lisää palvelualuepäällikkö Katja Palin. Siirtymät erikoislääkäritasoiseen hoitoon tehdään sujuviksi. Lisäksi työskentelemme tiiviisti aikuissosiaalityön kanssa ja kehitämme yhteistyötä edelleen.

Selviämisaseman hoidon sekä päihdehuollon laitoshoidon toteuttaa edelleen A-klinikka Oy.

Kymsote tuottaa 1.4. alkaen Kymenlaakson alle 18-vuotiaiden nuorten perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut. Asiakkaat siirtyvät maaliskuun aikana Kymsoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen hoidettavaksi nykyisiltä palveluntuottajilta eli Addiktumilta ja A-klinikka Oy:ltä.

Huhtikuun alusta lähtien nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastaanotto toteutetaan Kouvolassa ja Kotkassa omissa nuorille suunnatuissa yksiköissä.

Hoito toteutetaan yksiköissä, joissa on moniammatillinen tiimi. Tiimi koostuu psykiatrisista sairaanhoitajista, sosiaaliohjaajista, sosiaalityöntekijöistä, psykologeista, toimintaterapeutista ja lääkäristä. Uudella hoitomallilla pyritään helpottamaan nuoren palvelujen saatavuutta. Palvelussa huomioidaan nuoren ja perheen kokonaisvaltainen tuen tarve.

Palvelupisteessä saa neuvoa ja ohjausta sekä perustason hoitoa omaan tai läheisen mielenterveys- ja päihdetilanteeseen. Asiakkaina ovat alle 18-vuotiaat perheineen. Palvelupisteet tarjoavat myös kasvatus- ja perheneuvontaa 13 vuotta täyttäneille ja heidän vanhemmilleen. Tämän lisäksi yksiköt tarjoavat psykososiaalista tukea elämän eri tilanteisiin.

Kouvolan matalan kynnyksen palvelupiste sijaitsee Kouvolan nuorisoneuvolan yhteydessä.

Viikon kysymys

Missä kunnossa tiet ovat?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä