Inhimilliselle hädälle ei voi osoittaa hintalappua

Kouvolassa sosiaali- ja kriisipäivystyksen (SOKRI) keskittämisellä saavutettaisiin 160 000 euron säästöt kerrottiin 21. helmikuuta Kouvolan Sanomissa. Halpa hinta ihmisten hädälle.

Paula Werning

Kouvolassa sosiaali- ja kriisipäivystyksen (SOKRI) keskittämisellä saavutettaisiin 160 000 euron säästöt kerrottiin 21. helmikuuta Kouvolan Sanomissa. Halpa hinta ihmisten hädälle. Tasa-arvoisessa tilanteessa talousalueella niin pohjoisessa kuin eteläisessä Kymenlaaksossa työskentelisi yksi työpari työvuorossa. Tämä työpanos ei olisi iso investointi Kymsotelta kuntalaisten näkökulmasta katsottuna.

Kymsoten johto päättää maakunnan tarpeiden mukaisista SOKRI-palveluista. Sosiaalihuoltolaki 29a§ sanoo näin: Sosiaalipäivystystä on järjestettävä terveydenhuoltolain 50 §:n 3 momentissa tarkoitetun laajan ympärivuorokautisen päivystysyksikön yhteydessä ja 4 momentissa tarkoitetun perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yhteydessä. Missään ei sanota sitä, että SOKRIn pääpaikka tulee olla Kotkassa. Esimerkkinä voidaan mainita Seinäjoki ja Vaasa, missä molempien sairaaloiden yhteyteen on rekrytoitu omat SOKRI-päivystykset. Sielläkin kyseessä on myös yksi maakunta.

Koulutus on merkittävässä asemassa kriisityössä. Laki vaatii, että sosiaalihuollon päivystyksessä tulee olla sosiaalihuollon ammattikorkeakoulututkinto tai yliopistotutkinto. Sairaanhoitajan tutkinto ei täytä lain tuomaa velvoitetta. Jatkokriisityötä sairaanhoitaja kyllä pystyy tekemään sosiaalihuollon tarpeenarvioinnin jälkeen.

Toiminnan muutos vaikeuttaisi myös poliisin ja ensihoidon toimintaan. Ennestään heidän vähäiset resurssit kuormittuvat, kun yksikkö odottelisi kohteessa SOKRI työntekijää ollen näin pois omasta työstään. Kriisitilanteissa ketään ei voida jättää pelastamatta. Inhimilliselle hädälle ei voi osoittaa hintalappua. Kriisissä nopea apu on ensiarvoisen tärkeää. Työntekijän paikallistuntemus on merkityksellistä. Tämäkin seikka puoltaa toimivaa SOKRI päivystystä niin pohjoisessa kuin etelässäkin.

Olen itse ollut usein kuulemassa Kymsoten valmistelun yhteydessä, kun toimitusjohtaja Niiranen on kuuluttanut, että ”Kymsote ei tule purkamaan toimivia malleja”. Yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista, katteeton lupaus tämäkin.

Kymsoten tulee toimia vastuullisesti ja Kymenlaakson parhaaksi, kuten Niiranenkin on kuuluttanut. Tuotetaan laadukas, kuntalaisia parhaiten palveleva sosiaali- ja kriisipäivystys koko Kymenlaaksossa. Kymenlaakso kattaa myös Kouvolan. Tämä jos mikä on yksi ennaltaehkäisyn kannalta merkittävä palvelu.

Paula Werning

sairaanhoitaja

kansanedustajaehdokas (sd.)

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka