0

Rapautuvan tieverkon kiireellisiä korjauskohteita – Useita teitä myös eteläisestä Kouvolasta

– Tieverkon korjausvelka uhkaa koko Suomen talouskehitystä ja hyvinvointia. Nykyisen hallituksen aloittamaa korjausvelan purkamista tulee jatkaa myös seuraavalla kaudella. MTK:n keräämät 200 esimerkkikohdetta osoittavat, että kunnostettavia teitä on runsaasti kaikkialla Suomessa. Seuraavan hallituksen tulee suunnata korjausvelan purkamiseen vähintään 1,5 miljardia euroa, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila korostaa.

Suomen talous nojaa tulevaisuudessakin vahvasti biotalouteen ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Metsäteollisuuden merkitys on kasvussa, ruoka-ala elpyy kasvavan viennin tahdittamana ja uusiutuvan energian hajautettu tuotanto kasvaa nopeasti. Kaikki tämä tuotanto toteutuu maakunnissa ympäri Suomea. Lisäksi matkailijoiden määrä Suomessa on kovassa kasvussa. Teollisuuden ja palveluiden tuotanto sekä vienti- ja raaka-ainehuolto edellyttävät logistiikan toimivuutta kaikkialla Suomessa, vuoden jokaisena päivänä.

Selonteko antaa hyvän perustan, mutta on huolestuttavaa, jos yksityistiet jäävät huomiotta. Lähes jokainen metsä- ja elintarviketeollisuuden tuote saa alkunsa maaseudun yksityistien varrelta. Myös yksityistierahoituksen merkittävän lisäämisen on oltava osa pitkän aikavälin liikennejärjestelmäsuunnittelua, MTK vaatii.

Eteläisestä Kouvolasta listalle ovat päässeet ainakin tieosuudet Sippola–Utti, Ruotila–Kannusjärvi, Sippola–Enäjärvi, Moisiontie ja Koskisto–Vastila. Lisäksi listalla on Kymijoen ylittävä Keskikosken silta Myllykoskella.

Viikon kysymys

Kannatatko kasvomaskin käyttöä?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...