0

Kannanotto: Kymsoten tulisi sitouttaa määräaikaisissa työsuhteissa olevat henkilöt vakinaistamalla

Olemme nähneet ja kuulleet uutisia vanhustenhoidon ongelmista. Ne ovat ansaitusti saaneet paljon huomiota, mutta koemme myös tärkeäksi nostaa esiin huolemme hoidon tasosta ja resurssien riittävyydestä. Painimme täällä vastaavien ongelmien kanssa. Haasteita ja ongelmia on kautta kentän hoidettavasta ihmisryhmästä riippumatta.

Saamme viestejä jäseniltämme, joissa toistuvat samat asiat: Kiireinen työtahti, kova henkinen ja fyysinen kuormitus sekä vähäinen hoitajamäärä. Vuodenvaihteessa aloittanut Kymsote on vielä rakennusvaiheessa. Tällä hetkellä epätietoisuus ja tiedon puute lisää työntekijöiden kuormitusta. Tämä näkyy uupumuksena, epävarmuutena ja sairaslomina.

Kun sairaslomia on paljon uupuvat töissä olevat työtaakkaansa. Työntekijöitä ei ole riittävästi ja eläköityminen asettaa vielä lisähaasteita. Miten saamme korvattua eläköityvät hoitajat? Miten voimme parantaa Kymsoten houkuttelevuutta työpaikkana? Nämä ovat suuria haasteita ja uskomme, että työnantaja jakaa huolemme. Olemme valmiit avoimeen dialogiin ja yhteistyöhön työnantajan kanssa haasteidemme ratkaisemiseksi.

Ehdotamme, että työnantajan tulisi sitouttaa määräaikaisissa työsuhteissa olevat henkilöt vakinaistamalla heidät. Esimerkiksi varahenkilöstö sekä vakinaiset vuosilomasijaiset. Onko Kymsotella varaa menettää ammattitaitoiset hoitajat muualle. Vakituinen työ on tärkeä asia, jonka varaan elämän voi rakentaa. Ymmärrämme, ettei rahaa ei ole loputtomasti, mutta vähäinen työntekijämäärä johtaa ylitöihin ja sairaslomiin, joka ei ole halpa vaihtoehto. Lähihoitajien osaamisen hyödyntäminen erikoissairaanhoidossa vapauttaisi rahaa lisähoitajien palkkaamiseen. Riittävä hoitajamäärä ja moniammatilliset työyhteisöt vähentävät työn kuormitusta ja antavat aikaa tehdä työn hyvin, mikä koetaan työn mielekkyyden kannalta tärkeäksi.

Riittämättömyyden tunne ja turhautuminen, kun työtään ei saa tehdä niin hyvin kuin haluaisi on hyvin yleinen harmituksen aihe, josta jäsenet meille kertovat. Myös hoidon taso paranee, kun hoitajilla on riittävästi aikaa kohdata hoidettava, kuulla häntä ja auttaa parhaan mukaan. Tästä hyötyvät kaikki. Me haluamme tehdä työmme hyvin, sydämellä ja hoidettavan parhaaksi. Toivomme, että meille annetaan siihen mahdollisuus.

Kouvolan ao. 708
Kotkan ao. 707
Haminan ao. 705
Kymenlaakson keskussairaalan ao. 706

Viikon kysymys

Kannatatko kasvomaskin käyttöä?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...