0

Kymijoen Hoivan tehostetulle palveluasumiselle tunnustusta hyvästä ja kehittyvästä vanhustyöstä

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer jakoi tiistaina la Carita-säätiön myöntämät tunnustuspalkinnot kahdelle työyhteisölle hyvästä ja kehittyvästä vanhustyöstä SuPerin opintopäivillä. Palkinnon saivat Kymijoen Hoivan tehostetun palveluasumisen yksiköt Rantakoti, Honkakoti ja Iltarusko sekä Akaan kaupungin Havulinnan palvelutalo.

– Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon tilanne on ravistellut Suomea viime viikkojen aikana hyvin näkyvästi. Lähihoitajien työ nousee tässä valossa aivan uuteen tarkasteluun jokaisen palveluntuottajan taholta. Kymijoen Hoivassa iloitsemme tästä kunnianosoituksesta, jonka La Carita -säätiö ja SuPer meille ovat myöntäneet, sanoo toiminnanjohtaja Anu Pöllänen.

Palkinnon perusteissa todetaan, että Kymijoen Hoivalla on laadittu yhdessä arvot, jotka kuvataan konkreettisena toimintana. Asukkaiden omaa identiteettiä tuetaan ja heidän kanssaan toimitaan paljon yhdessä. Kymijoen Hoiva hyödyntää narratiivisen hoitotyön periaatetta. Muuttovaiheessa asukkaasta kerätään tietoa hänen elämänhistoriastaan. Tiedon pohjalta rakennetaan asukkaalle yksilöllinen palvelu- ja hoitosuunnitelma sekä toivekartta. Toivekartta auttaa vastaamaan asukkaan toiveisiin.

Kymijoen Hoiva tarjoaa yhteisökodin turvaa sekä asukkaiden omien voimavarojen ja osallisuuden tukemista. Kuntouttava hoitotyö ja viriketoiminta kuuluvat toimintaan.

– Asukkaiden toimintakykyä arvioidaan säännöllisesti. Kirjaaminen on päivittäistä ja toimii osaltaan laadun mittarina.

Asukkaat saavat elää Kymijoen Hoivassa elämänsä loppuun saakka. Saattohoito toteutuu moniammatillisena yhteistyönä, jossa on mukana palliatiivisen hoidon poliklinikan lääkäripalvelut ja kotiutustiimi. Perheet osallistuvat asiakaspalavereihin.

Työyhteisöt kehittävät itse palvelun sisältöä ja työssäjaksamistaan. Hoitohenkilöstö työskentelee vastuuhoitajamallilla. Kaikissa hoivan yksiköissä toteutetaan sisäinen hoidon laadun arviointi- ja kehittämiskoulutus.

Viikon kysymys

Oletko leudon talven kannattaja?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...