0

Seuraavalta hallitukselta odotetaan kumppanuutta kaupunkipolitiikassa – Kouvolan tavoitteena nopeat raide- ja tieyhteydet

Suomen 21 suurinta kaupunkia ovat laatineet yhteiset hallitusohjelmatavoitteet. Tavoitteiden lähtökohtana on näkemys siitä, että tulevaisuuden kaupunkipolitiikka pohjautuu valtion ja suurten kaupunkien väliseen sopimukselliseen kumppanuuteen.

Kansallisen kaupunkipolitiikan perustana tulee olla kaupunkien laaja itsehallinto, yleinen ja jakamaton toimivalta sekä riittävät taloudelliset resurssit. Seuraavan hallituksen keskeisenä tehtävänä on luoda puitteet modernille kaupunkipolitiikalle.

Kaupungit ovat tehneet ensimmäistä kertaa yhteistä valmistelutyötä hallitusohjelmavaikuttamista varten. Tavoitteet kuvastavat, että suurimmilla kaupungeilla on vahva yhteinen näkemys ja tahtotila siitä, millaista kaupunkipolitiikkaa seuraavalla hallituskaudella tulisi toteuttaa.

– On tärkeää, että suurimmat kaupungit ottavat yhteisesti kantaa kaupunkipolitiikan periaatteisiin ja sisältöihin. Määritetyt tavoitteet liittyvät kaupunkien kasvun ja kilpailukyvyn kannalta olennaisiin kysymyksiin, ja edistävät siten koko Suomen hyvinvointia. Kouvolan näkökulmasta erityisen tärkeisiin tavoitteisiin kuuluu kaupunkien kansallisen ja globaalin saavutettavuuden parantaminen: nopeat raide- ja tieyhteydet ovat edellytyksiä koko Itä-Suomen kaupunkien ja kaupunkiseutujen kasvulle, Kouvolan vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell sanoo.

Kaupungistumisen myötä kaupunkien merkitys hyvinvoinnin ja toimivan arjen sekä palveluiden rakentamisessa korostuu entisestään.

– Näemme keskeisenä kärkenä myös esitetyt lisäpanostukset koulutukseen ja osaavaan työvoimaan. Kaupunkien erityiset haasteet niin hyvinvoinnin kuin elinvoimankin edistämisessä tulee tunnistaa, ja valtion rahoituksen tukea kaupunkien kestävän kasvun edellyttämiä investointeja, Forsell toteaa.

C21-verkoston hallitusohjelmatavoitteissa painotetaan toimenpiteitä kaupunkien kestävän kasvun haasteisiin vastaamiseksi. Niissä korostetaan myös toimia kaupunkien kansallisen ja globaalin saavutettavuuden vahvistamiseksi sekä kaupunkien ja valtion kumppanuutta muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kestävän kehityksen edistämisessä.

Viikon kysymys

Oletko leudon talven kannattaja?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...