0

Anjalan Riistanhoitoyhdistyksen alueella kaadettiin 39, Elimäellä 73 ja Sippolassa 167 hirveä

Suomen riistakeskus Kaakkois-Suomen alueella metsästettiin 15. tammikuuta päättyneen hirvenmetsästyskauden aikana 3198 hirveä. Edellisvuoteen verrattuna metsästysmäärä oli 172 eläintä suurempi.

Suomen riistakeskus oli myöntänyt vuoden 2018 metsästyskaudelle kaikkiaan 2838,5 pyyntilupaa (sisältää myös ihmisravinnoksi kelpaamattomien tilalle myönnetyt uudet luvat). Yksi pyyntilupa oikeuttaa nykylainsäädännön mukaan ampumaan joko yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Metsästäjät tilittivät valtion tilille kaatamistaan hirvistä reilut 275 000 euroa.

Pyyntiluvat oli myönnetty 36 eri hakijalle. Hirvenmetsästys alkoi 13.10.2018 ja päättyi 15.1.2019. Ns. peltohirviä oli mahdollisuus metsästää jo 1.9.2018 lähtien.

Metsästetyistä hirvistä aikuisia oli 1696 ja vasoja 1502 kappaletta. Pyyntilupien käyttöaste oli 86 prosenttia ja vasojen osuus kaadetuista hirvistä 47 prosenttia.

Anjalan Riistanhoitoyhdistyksen alueella oli 39 lupaa. Eläimiä kaadettiin 39. Vasojen osuus oli 54 prosenttia. Sippolan Riistanhoitoyhdistyksen alueella oli 132 lupaa. Kaatoja oli 167, joista vasoja 55 prosenttia. Elimäen Riistanhoitoyhdistyksen alueelle myönnettiin 61 lupaa. Hirviä kaadettiin 73. Vasojen osuus oli 52 prosenttia.

Edellisvuonna 2017 Kaakkois-Suomessa oli käytössä 2 806,5 pyyntilupaa, joilla metsästettiin kaikkiaan 3026 hirveä. Pyyntilupien käyttöaste oli silloin 83 prosenttia ja vasojen osuus 46 prosenttia.

Luonnonvarakeskus (LUKE) tuottaa hirvitalousalue- ja riistanhoitoyhdistyskohtaiset tarkemmat tiedot hirvitiheyksistä, hirvikannan rakenteesta ja vasatuotosta maaliskuun aikana.

Kaakkois-Suomen alueellinen riistaneuvosto järjestää sidosryhmille tarkoitetun hirvieläimiä koskevan neuvottelun 7. maaliskuuta.

Eri hirvitalousalueiden riistanhoitoyhdistykset kokoontuvat maalis-huhtikuun aikana katsomaan alueidensa hirvitilannetta ja tekevät omat hirvikannan hoito- ja metsästyssuunnitelmansa sen jälkeen.

Viikon kysymys

Säilötkö syksyn satoa?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä