0

Ruokajätteen oikea paikka on biojätekeräys tai kompostori – ei vessanpytty

Kuusankoskelta on tullut useita ilmoituksia ja havaintoja viemärirotista Kouvolan Vesi Oy:lle ja kaupungin terveysvalvontaan. Rottaongelmaa on ilmennyt keväästä 2018 alkaen ja ilmoituksia on tullut pääasiassa Valtakadun länsipäästä (Kunnanpelto, Pappilanpelto, Maunuksela). Muutamilla kiinteistöillä rotta on pyrkinyt sisään lattiakaivosta tai vessanpytystä. Rottia on havaittu viemäreiden lisäksi myös kaupunkialueella.

Kouvolan Vesi Oy on selvittänyt tilannetta ja ryhtynyt torjuntatoimenpiteisiin heti keväällä. Toistaiseksi on epäselvää, onko rottien määrä yksinkertaisesti lisääntynyt vai onko rottien ruoan määrässä tapahtunut jotakin muutosta. Selvittelyjen yhteydessä on pohdittu myös Valtakadun saneeraustöiden vaikutusta rottien liikehdintään.

Timo Kyntäjä Kouvolan Vesi Oy:ltä korostaa, että viemäriin ei tulisi kaataa ruoantähteitä, koska se luo viemärirotille suotuisat elinolosuhteet.

Viestintäpäällikkö Anne Sironen Kymenlaakson Jäte Oy:ltä neuvoo, että taloyhtiöissä ruoantähteet laitetaan biojätteeseen.

– Omakotitaloissa ruokajätteet voidaan myös kompostoida omatoimisesti. Tästä on myös etua jätehuollon kustannuksiin, sillä ruokajätteensä itse kompostoiva kiinteistö voi saada pidemmän tyhjennysvälin loppujäteastialleen. Se taas alentaa jätemaksua. Ruokajätteitä kompostoitaessa kompostorin tulee olla suljettavissa niin, että esimerkiksi rotat eivät saa sieltä ruokaa.

– Jos kompostointia ei ole, tulee ruokajäte laittaa roskapussissa loppujätteeseen, ei vessanpyttyyn.

– Puutarhajätteet saa kompostoida kevytrakenteisemmassa kompostorissa tai kehikossa. Sinne ei saa laittaa ruokajätettä. Myös esimerkiksi isot määrät omenia tulee ensisijaisesti toimittaa jäteasemalle keräykseen, jotta ei vahingossa tule ruokkineeksi rottia.

Viikon kysymys

Oletko leudon talven kannattaja?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...