0

Opistojen yhteishankkeena perustaitojen ja arkisten digitaitojen vahvistaminen – Valtionavustusta 120 000 euroa

Kansalais- ja kansanopistot maakunnallisen yhteistyön edelläkävijöitä – Yhteishankeen tavoitteena aikuisten perustaitojen ja arkisten digitaitojen vahvistaminen
Opetushallitus on myöntänyt 120 000 euron valtionavustuksen Kymenlaakson maakunnan kattavaan projektiin, jossa tavoitellaan yli 1200 kohderyhmäläistä. Hankkeen toimijoita ovat Kymenlaakson maakunnan vapaan sivistystyön oppilaitokset: Haminan kansalaisopisto, Jamilahden kansanopisto, Kotkan opisto, Kouvolan kansalaisopisto, Kymenlaakson Opisto ja Valkealan kristillinen kansanopisto.

Hankkeen kohderyhmiksi tavoitellaan maahanmuuttajia, NEET-nuoria (Not in Employment, Education or Training) ja ikäihmisiä sekä vammaisuuden, mielenterveys- ja muiden sairauksien takia heikommassa asemassa olevia. Hanke pyrkii vastaamaan kohderyhmän erilaisiin tarpeisiin, joita ovat elämänhallinta, luku- ja kirjoitustaito, monilukutaito sekä matematiikan ja digitaalisuuden perustaidot.

Kohderyhmäläisten arkisten perustaitojen ja digitaitojen vahvistaminen parantaa heidän selviytymistään arjen haasteista, antaa valmiuksia ammattiopintoihin sekä auttaa integroitumaan yhteiskuntaan. Opetusjärjestelyt toteutetaan kunkin opiston yksiköissä ja opetus tapahtuu konkreettisesti yksilö, ryhmä- ja pienryhmäopetuksessa. Opiskelijoilta ei peritä opintomaksua.

Hanketyön arvoperusta koostuu opiskelija- ja tarvelähtöisyydestä, tasa-arvosta, yhdenvertaisuuden tavoitteesta, yhteiskunnallisesta toimijuudesta ja yhteisöllisyyden tukemisesta. Tarvittaessa opiskelijan ohjauksessa hyödynnetään moniammatillista yhteistyötä psykologien, erityisopettajien ja ammatillisen koulutuksen opettajien kanssa.
Koulutukseen rekrytoinnissa ja järjestöyhteistyössä ovat mukana myös Maahanmuuttajapalvelut – ja järjestöt, TE-toimisto, nuorten työpajat, eläkeläis- ja vammaispalvelut, mielenterveys- ja muita sairauksia edustavat järjestöt sekä maakunnan kunnalliset organisaatiot.

Opetushallituksen valtionavustus käytetään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Viikon kysymys

Missä kunnossa tiet ovat?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä