0

Anjalan koulun hankesuunnittelu käynnistyy helmikuussa

Kaupunginvaltuusto päätti 12. marraskuuta, että Kouvolan koulut vähenevät nykyisestä 34 koulusta 20:een. Lasten ja nuorten lautakunta käsittelee keskiviikon 12. joulukuuta kokouksessaan sitä, millä kokoonpanolla ja aikataululla muutos valmistellaan. Vs. lasten ja nuorten palvelujen johtaja Veikko Niemi esittää lautakunnalle, että se nimeää laaja-alaisen virkamiestyöryhmän, joka laatii perusopetuksen kehittämisen toteuttamisohjelman elokuun loppuun mennessä.

– Tavoitteena on, että lautakunta ja kaupunginhallitus saavat toteuttamisohjelman käsiteltäväkseen niin, että siihen sisältyvät toimenpiteet voidaan ottaa huomioon vuoden 2020 talousarviota laadinnassa, Niemi kertoo.

Perusopetusta kehitettäessä tavoitteina ovat muun muassa riittävän laajat lähikoulualueet, koulujen hyvä saavutettavuus ja turvalliset koulumatkat, nykyaikaiset oppimisympäristöt sekä se, että koulut mahdollisuuksien mukaan palvelevat aluettaan monitoimitiloina.

Perusopetuksen kehittäminen alkaa Valkealan, Anjalan ja Sarkolan koulujen rakentamisella.

– Kouluinvestointeihin tarkoitettua rahaa on lisätty vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelmaan niin, että kaikkien kolmen koulun hankesuunnitelmien päivittäminen päästään käynnistämään yhtä aikaa. Tämä on hieno asia, sanoo lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtaja Henna Hovi.

– Hankesuunnitelmien päivitys voidaan aloittaa käytännössä helmikuussa 2019, kun hankesuunnittelun asiantuntijatyöryhmät on saatu koottua, toimitilajohtaja Juha Jormanainen toteaa.

Jo päätetyt Valkealan, Anjalan ja Sarkolan kouluinvestoinnit eivät sisälly tulevaan perusopetuksen kehittämisen toteuttamisohjelmaan. Sen sijaan ohjelma linjaa muita kouluja koskevia toimenpiteitä kuluvan valtuustokauden eli vuoden 2021 loppuun asti, jolloin suunnitelmat tarkistetaan.

– Parhaaseen lopputulokseen pääsemme kaksitasoisella työskentelyllä, jossa ohjelmaa valmistelee kaupunkitasolla laaja-alainen, eri palveluja edustava työryhmä, ja tarkempaa suunnittelua tehdään perhekeskusalueittain, kertoo Veikko Niemi.

Viikon kysymys

Missä kunnossa tiet ovat?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä