Leikkipaikkakysely: Missä ovat Kouvolan suosituimmat leikkipaikat? Minne toivoisit uuden leikkipaikan?

Missä ovat Kouvolan suosituimmat leikkipaikat? Minne toivoisit uuden leikkipaikan? Mistä leikkipaikan voisi poistaa? Kouvolan leikkipaikkaselvityksessä kartoitetaan leikkipaikkojen määrää, laatua, varustetasoa

Keskilaakso

Missä ovat Kouvolan suosituimmat leikkipaikat? Minne toivoisit uuden leikkipaikan? Mistä leikkipaikan voisi poistaa? Kouvolan leikkipaikkaselvityksessä kartoitetaan leikkipaikkojen määrää, laatua, varustetasoa ja sijaintia. Lähtötietona käytetään mm. asukaskyselyn kautta saatavaa käyttäjätietoa, jota kerätään kaupungin verkkosivulla 9. joulukuuta asti.

Nyt tehtävä selvitys luo pohjan leikkipaikkojen suunnittelulle ja kunnossapidolle, sillä siinä kartoitetaan kunnostettavien leikkipaikkojen kiireellisyysjärjestys useamman vuoden ajaksi. Tärkeää tietoa saadaan leikkipaikkojen käyttäjille suunnatusta kyselystä sekä kaikille leikkipaikoille tehdystä kuntokartoituksesta. Asukkaiden vastausten, kuntokartoituksen sekä väestötiedon perusteella arvioidaan myös, mistä leikkipaikoista voitaisiin luopua vähäisen käytön, huonon sijainnin tai huonokuntoisuuden takia. Lisäksi kyselyn perusteella saadaan tietoa, missä olisi tarvetta uudelle leikkipaikalle.

Leikkipaikkaselvityksen tavoitteena on tarjota kuntalaisille tasapuolisesti turvallisia, laadukkaita ja monipuolisia leikkipaikkoja. Kouvolassa on tällä hetkellä asukaslukuun suhteutettuna paljon leikkipaikkoja, mutta resurssien vähyyden vuoksi huomattava osa niistä ei vastaa kunnoltaan sitä, mitä leikkipaikalta yleisesti odotetaan. Osa leikkipaikoista on kovalla kulutuksella; niissä käy paljon käyttäjiä aina lapsiperheistä varhaiskasvatuksen ryhmiin ja niihin tullaan pidemmänkin matkan takaa. Toisaalla on leikkipaikkoja, joiden välineet sammaloituvat vähäisen käytön vuoksi.

Nyt on aika vaikuttaa. Leikkipaikkoja käyttävien tarpeita ja toiveita kartoittava kysely on osoitteessa www.kouvola.fi/leikkipaikat.

Kartoitusten perusteella laadittava leikkipaikkaselvitys valmistuu kevään 2019 aikana, jonka jälkeen se viedään teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka