0

Puuta riittää

Antti Rinteen lausunto siitä, että puunkäyttöä ja hakkuita on vähennettävä kummastuttaa suuresti monessa suunnassa. Rinne on esittänyt, että hakkuut tulisi pysäyttää noin 72,4 miljoonaan kuutiometriin.

Mikä tehdas suljetaan, jos nykyistä käyttöä vähennetään Rinteen esittämällä tavalla? Kymenlaaksoon niin kuin muuallekin Suomeen on tällä hetkellä suunnitteilla useita miljardiluokan investointihankkeita eikä yksikään näistä tule toteutumaan, jos puun käyttöä rajoitetaan niin kuin Rinne esittää. Nämä investoinnit tietävät tuhansia uusia työpaikkoja eri puolille Suomea.

Tietenkin kaikessa tulee olla suhteellisuus ja kohtuus mukana. Kuitenkin myös Luonnonvarakeskus on arvioinut, että puuntuotannollisesti suurin kestävä hakkuumahdollisuus 10-vuotiskaudelle 2015–2024 on 84,3 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa. Sitä seuraavalla 10-vuotiskaudella vuotuinen hakkuumahdollisuus nousee edelleen tästä.
Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan myös, että 2010-luvulla hakkuut ovat olleet keskimäärin 80 prosenttia ja ennätyksellisinä kolmena viime vuotenakin vain 83 prosenttia suurimmasta kestävästä hakkuumahdollisuudesta.

Kun vuotuinen kasvu on noin 107 miljoonaa kuutiota, on nykyinen noin 80 miljoonan kuution käyttö vuodessa on siis mielestäni kestävää, kuten luonnonvarakeskus myös arvioi.
Metsien pinta-ala huomioon ottaen vuotuisen kasvun ja hakkuiden erotus on yksi EU:n suurimmista lukemista. Ja joka vuosi kuitenkin metsien tilavuus ja hiilivarasto edelleen kasvaa suurta vauhtia. Suomessa kaadettujen puiden tilalle kuitenkin istutetaan uusia puita, toisin kuin monissa muissa maissa.

Eikö olisi parempi, että tässäkin asiassa suomalaista huippuosaamista metsä-alalla hyödynnettäisiin? Eikö olisi parempi, että uusiutumattomista raaka-aineista maailmalla valmistetut tuotteet korvattaisiin enenevässä määrin suomalaisilla uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvilla tuotteilla? Rinteen esityksellä tähän lopputulokseen ei päästä.

Markku Pakkanen, kansanedustaja (kesk.) Kouvola

Viikon kysymys

Kiinnostavatko joulun ajan tapahtumat?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...