0

Kymijoella vesi alle minimirajan

Vedenkorkeus Päijänteen Kalkkisissa oli 8. marraskuuta NN+77,84 m, joka on 30 senttimetriä keskimääräistä alhaisempi. Luonnonmukainen vedenkorkeus ilman säännöstelyä olisi NN +77,64 eli säännöstelemätön vedenkorkeus olisi 20 senttiä nykyistä vedenkorkeutta matalampi.

Vedenpinta on laskenut keväällä korkealla käyneestä vedenkorkeudesta 85 senttimetriä. Vedenkorkeus on ollut syksyllä tai alkutalvesta samalla tasolla kuin vuosina 2009, 1999 ja 1997. Sitä edelliset matalan tason vuodet sijoittuvat 1970-luvun lopulle. Tämän hetken ennusteen mukaan vedenkorkeuden lasku on pysähtymässä. Vedenkorkeuden kääntyminen nousuun edellyttäisi säätilan muuttumista oleellisesti runsassateisemmaksi.

Päijänteen vesistön latvajärvet ovat yleisesti matalalla tasolla, eikä niiden vedenkorkeus ole juurikaan lähtenyt vielä nousuun. Esimerkiksi Päijänteen latvajärvenä oleva Muuruejärvi on alhaisimmalla tasolla 1910-luvulta lähteneen mittaushistorian aikana ja Ylä-Keitele on laskenut 40 senttiä alle keskimääräisen vedenkorkeuden. Kumpikaan näistä järvistä ei ole vielä lähtenyt normaalisti tapahtuvaan syksyiseen nousuun. Latvajärvien alhaalla oleva vedenkorkeus pitää tulovirtaaman Päijänteeseen alhaisella tasolla vielä pitkään, vaikka sateisuus lisääntyisi.

Heinäkuun alusta lokakuun loppuun sademäärä on ollut Päijänteen vesistöalueella noin 100 millimetriä keskimääräistä pienempi – 68 prosenttia keskimääräisestä sadesummasta. Nykyisen ennusteen mukaan sää näyttää jatkuvan varsin kuivahkona edelleen marraskuussa eli kuivuus näyttäisi siltä osin jatkuvan edelleen.

Päijänteen juoksutus on tällä hetkellä 110 m3/s, joka on samalla tasolla kuin luonnonmukainen virtaama Kalkkisista ilman säännöstelyä. Päijänteen säännöstelyluvan mukaan Kymijoessa Kuusankoskella on pyrittävä pitämään 130 m3/s minimivirtaus. Mikäli Kymijoen virtaama laskee alle tuon minimirajan, on luvan mukaan Päijänteen juoksutus säädettävä luonnonmukaista vastaavalle tasolle. Kymijoen virtaama on nyt laskenut alle 130 m3/s, jonka johdosta Päijänteen juoksutus pidetään toistaiseksi tasolla 110 m3/s.

Viikon kysymys

Missä kunnossa tiet ovat?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä