0

Keskustapiiri äänesti kansanedustajaehdokkaista – Markku Pakkanen ja Jenny Hasu Kouvolan ehdokkaat

Keskustan Kymenlaakson piiri torstaina 1. marraskuuta Myllykosken seuratalolle. Kokouksessa poliittisen alustuksen piti eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen. Lisäksi kokousväkeä vaaliasentoon oli kääntämässä puoluevaltuuston puheenjohtaja Antti Kivelä.

Tultaessa eduskuntavaaliehdokkaiden valitsemiseen tiivistyi kokouksen tunnelma. Viittä ehdokaspaikkaa oli tavoittelemassa kuusi henkilöä. Ehdolla ehdokkaiksi olivat Jenny Hasu Kouvolasta, Hannah Honkanen Haminasta, Vesa Levonen Kotkasta, Markku Pakkanen Kouvolasta, Anniina Peltola Iitistä ja Riikka Turunen Pyhtäältä.

Vaalipuheiden ja äänestyksen jälkeen Keskustan Kymenlaakson piiri asetti ehdolle eduskuntavaaleihin 2019:
Hasu Jenny, FM, eduskunta-avustaja, Kouvola
Honkanen Hannah, nuorisotyönohjaaja, toiminnanjohtaja, Hamina
Pakkanen Markku, kansanedustaja, kuljetusyrittäjä, Kouvola
Peltola Anniina, toimialajohtaja, VTM, Iitti
Turunen Riikka, röntgenhoitaja AMK, Pyhtää

Eduskuntavaaliehdokkaiden lisäksi piiri valitsi hallituksen vuodelle 2019. Piirin puheenjohtajana jatkaa Jaana Keskitalo Kouvolasta sekä varapuheenjohtajina Vappu Kuokka Virolahdelta ja Topi Seppälä Kouvolasta. Piirihallitukseen valittiin lisäksi Jaakko Koskinen Haminasta, Siiri Mertakorpi Iitistä, Marja Koskivirta Kotkasta, Kirsi Seppälä ja Janne Wall Kouvolasta, Raimo Pakkanen Miehikkälästä, Reijo Yrjölä Pyhtäältä sekä Sofia Seittenranta-Vekkeli Kymenlaakson Keskustanuorista. Lisäksi piirihallitukseen kuuluu marraskuun lopussa valittava Kymenlaakson Keskustanaisten puheenjohtaja.

Henkilövalintojen lisäksi kokous hyväksyi kannanoton Kymenlaakson sisäisten ratayhteyksien puolesta.
Kymenlaakson ja koko Itäisen Suomen alueella keskusteluttavat erilaiset oikoratavaihtoehdot. Puhutaan itäradasta ja rantaradasta, jotka nopeuttaisivat Helsingin ja itäisten maakuntien välistä yhteyttä huomattavasti. Näiden kokonaan uusien vaihtoehtojen suunnittelu ja toteutus vaatii vuosia, jopa vuosikymmeniä, mutta Kymenlaaksossa olisi tarvetta ja mahdollisuuksia paljon nopeammin toteutettaviin rataverkkoparannuksiin, jotka tukisivat alueen elinkeinoelämää.
Kehittämisen keskiöön nousee Kouvola-Kotka-Hamina väli, jonka parantaminen kantavammaksi sekä henkilöliikenteen kehittäminen tällä välillä tukisi erinomaisesti niin maakunnan työmatkaliikennettä kuin jatkoliikennettä. HaminaKotka sataman ja Finnpulpin välinen aiesopimus Kuopion sellutehtaan tuotannon kuljettamisesta nostaa maakuntamme sataman koko Itämeren alueen suurimmaksi sellun vientisatamaksi. Tämän mahdollisuuden täysimittainen hyödyntäminen vaatii kuitenkin toimivat yhteydet nimenomaan pohjois-etelä suunnassa.
Niin ikään henkilöliikenneyhteyksien kehittäminen paremmin esimerkiksi keskussairaalan työvuoroja vastaavaksi tukisi joukkoliikenteen käyttöä ja omalta pieneltä osaltaan vähentäisi työmatkaruuhkaa valtatie 15:lla.
Keskustan Kymenlaakson piiri katsookin että Kouvola-Kotka-Hamina ratavälin kehittäminen sekä välin henkilöliikenteen suunnitteleminen paremmin työmatkaliikennettä vastaavaksi pitää ottaa alueen liikenteelliseksi kärkihankkeeksi ja toteuttaa mitä pikimmin. Nämä toimet ovat investointi maakunnan tulevaisuuteen ja ovat lähes välttämättömiä toimia alueen elinkeinoelämän ja etenkin satamaliikenteen tukemiseksi.

Viikon kysymys

Onko kaupunginvaltuutettujen kyläkummitoiminta tarpeellista?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...