0

Valtuustossa hankintoja, virkojen perustamista ja aluetoimikunnan nimeäminen

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan maanantaina 10.9. muun muassa Kouvolan kaupungin hankintaohjelmaa 2018–2021, kasvatus- ja opetusjohtajan sekä liikunta- ja kulttuurijohtajan virkojen perustamista sekä aluetoimikuntien jäsenten nimittämistä. Kokousta voi seurata suorana lähetyksenä verkossa tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Ennen valtuuston kokousta esille nousevat myös kouluasiat.

Hankintaohjelma kytkee hankinnat kaupunkistrategian kasvukärkiin ja linjauksiin. Ohjelman tavoitteena on edistää elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvua sekä kehittää Kouvolan kaupungin hankintaosaamista. Elinvoiman kasvun edistämisessä on painotettu vahvasti hankintojen paikallisuutta. Hankintojen suunnittelussa otetaan huomioon paikallinen tarjonta, kun se vaan on mahdollista. Hankintaohjelmassa nousee esiin myös kaupungin yhteiskuntavastuu; hankinnoilla voidaan vaikuttaa niin kestävän kehityksen kuin työllisyyden edistämiseen. Ohjelmalla pyritään kasvattamaan energia- ja ympäristövaikutusten vaikuttavuutta hankinnoissa. Tavoitteena on, että 25 prosenttia hankinnoissa on käytetty ympäristömerkkejä tai -ohjelmia. Lisäksi kaikissa kilpailutuksissa noudatetaan harmaan talouden torjuntaa.
Valtuusto merkitsee Kouvolan kaupungin hankintaohjelman 2018–2021 tiedoksi.

Kaupunkiorganisaation muodostaa vuoden 2019 alusta alkaen neljä toimialaa sekä niihin liittyvä luottamushenkilörakenne ja kaupungin johto. Toimialat ovat konsernipalvelut, kasvatus ja opetus, liikunta ja kulttuuri sekä asuminen ja ympäristö -toimiala.
Hyvinvointipalvelut -toimialan palveluketjuina ovat toimineet lasten- ja nuortenpalvelut, aikuisväestön palvelut sekä ikääntyneiden palvelut.
Lasten- ja nuorten palvelut muuttuvat uudessa organisaatiossa kasvatus ja opetus -toimialaksi sekä vastaavasti kaupungin organisaatioon jäävistä aikuisväestön palveluketjuun kuuluneista palveluista muodostuu liikunta ja kulttuuri -toimiala. Ikääntyneiden palveluihin kuuluneet palvelut siirtyvät kokonaisuudessaan sote-kuntayhtymään vuoden 2019 alusta alkaen. Uuteen organisaation perustetaan kasvatus- ja opetusjohtajan sekä liikunta- ja kulttuurijohtajan virat.
Kasvatus- ja opetusjohtajan sekä liikunta- ja kulttuurijohtajan virat perustetaan 1.1.2019 alkaen.

Valtuusto hyväksyy myös Pentti Röngän stipendirahaston säännöt ja Stora Enso Anjalankosken tehtaiden 100-vuotisjuhalarahaston lahjoituksen, Rethink Stipendin säännöt. Stipendit jaetaan entisen Anjalankosken kaupungin alueella oleville opiskelijoille.
Valtuusto nimittää aluetoimikuntien jäsenet. Palvelumallin mukainen toiminta käynnistetään vaiheittain: vuonna 2018 Anjalankosken ja Valkealan suuralueilla ja vuonna 2019 muilla suuralueilla.

Viikon kysymys

Oletko aikeissa matkustaa lähikuukausina ulkomaille?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...