0

Kymijoen ranta- ja kyläyleiskaavaluonnosta esitellään lokakuussa Myllykoskella

Kymijoen rantojen käyttöä ohjaava kaavaluonnos on valmistunut. Kaavaluonnoksessa on osoitettu lisää alueita Kymijoen rannoilta virkistykseen, lomailuun ja asumiseen Korian ja Anjalan välille. Kaavaluonnosaineisto on nähtävänä ja kommentoitavana 12.9.-15.10. Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen kokouksessaan 28.8.

Kaavan tarkoituksena on laatia rakentamista ohjaava rantaosayleiskaava Kymijoen varteen Korian ja Anjalan välille. Kaavoitus koskee jokivartta noin 200 metrin leveydeltä. Alakylän alueelle on laadittu kyläyleiskaavaluonnos. Tulevan kaavan perusteella saa myöntää rakennusluvan kaavassa rakentamiseen osoitetuille rakennuspaikoille. Pysyvän asumisen ja lomarakentamisen lisäksi kaavassa on tutkittu alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien lisäämistä.

Kaavaa varten on laadittu laaja selvitysaineisto, jossa on tutkittu mm. alueen luontoarvoja, maisemaa, palveluja, kulttuurihistoriaa ja tulva-alueita. Kaavan aloitusvaiheessa kysyttiin alueen käyttäjiltä Kymijoen virkistyskäytöstä ja –toiveista. Maanomistajien yhdenvertainen kohtelu on turvattu ns. emätilaperiaatteen mukaisesti jakamalla rantarakennusoikeus rantaviivan pituuden perusteella. Nämä erilaiset näkökannat on yhdistetty kaavaluonnoskarttaan, johon nyt toivotaan kommentteja.

Mielipiteen kaavaluonnoksesta voi esittää 15.10.mennessä sähköpostitse
tekninenjaymparisto@kouvola.fi tai postitse Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut/Kirjaamo, PL 32, 45701 Kuusankoski, otsikolla ”Kymijoen rantayleiskaava, keskiosa”.

Kaavoittaja kokoaa esitetyistä mielipiteistä yhteenvedon ja laatii niihin kaavoittajan vastineet. Mielipiteiden pohjalta aloitetaan kaavaehdotuksen suunnittelu loppuvuodesta 2018.

Rantayleiskaavaluonnosta ja kyläyleiskaavaluonnosta esitellään to 4.10.2018 kello 18-20 Myllykosken yhteiskoululla (Länsiasemantie 1-3).
Kaava-aineistoon voi tutustua www.kouvola.fi/kymijokiroyk ja Tekniikka- ja ympäristötalon yleiskaavoituksessa, osoite Valtakatu 33, Kuusankoski.

Viikon kysymys

Kiinnostavatko joulun ajan tapahtumat?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...