0

Liian paljon kouluja nykyisille oppilasmäärille

Kouvolan kaupunki selvittää parhaillaan sitä, millä ehdoilla kaupunki voi myös tulevaisuudessa tarjota peruskoululaisille hyvää opetusta ja turvallisen oppimisympäristön.
Selvitystyön tulokset on kirjattu raporttiluonnokseen, josta Kouvolan kaupunginvaltuuston valtuustoryhmät kertovat mielipiteensä 10. syyskuuta mennessä. Tämän jälkeen virkamiehet laativat raportista täydentyneen version, jota hankkeen poliittinen ohjausryhmä käsittelee syys-lokakuun vaihteessa. Ohjausryhmä linjaa, miten päätöksenteko syksyn aikana etenee. Kaupunki tiedottaa ohjausryhmän linjauksista kokouksen jälkeen.

Raporttiluonnoksessa esitetään peruskoulujen kehittämiselle kolme vaihtoehtoista mallia. Mediassa on tällä viikolla uutisoitu, että Kouvolan koulujen määrä vähenee nykyisestä 34:stä koulusta 18:aan. Kouvolan kaupungin lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen muistuttaa, että kyse on pitkäjännitteisestä kehittämistyöstä.

– Valmistelun lähtökohtana on ollut perusopetuksen kehittäminen tuleville vuosikymmenille oppilaan kasvua ja oppimista paremmin tukevaksi. Tästä näkökulmasta palveluverkon tarkastelua ei kannata sitoa nykyiseen kouluverkkoon ja yksittäisten koulujen lakkauttamisiin, vaan alueiden tarpeita vastaavien ajantasaisten koulujen synnyttämiseen. Näkökulmaa vahvistaa myös suuri investointitarve terveellisten ja turvallisten oppimisympäristöjen luomiseksi, Korhonen sanoo.

Perusopetusta kehitetään kouvolalaisten koululaisten hyväksi.

– Tavoitteenamme on tarjota Kouvolan lapsille ja nuorille paras mahdollinen kasvualusta. Tämä edellyttää sitä, että saamme peruskoululaisten oppimisympäristöistä nykyvaatimuksia vastaavia, Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka sanoo.

– Koulurakennusten tulee esimerkiksi olla sisätiloiltaan muunneltavia, jotta ne tukevat vuonna 2016 uudistuneen opetussuunnitelman mukaista, oppiainerajat ylittävää pedagogiikkaa. Myös koulujen varustelu ja opetuksen sisältöjen kehittäminen muun muassa kielivalintoja lisäämällä vaatii satsauksia.

Kaupungilla ei ole rahaa panostaa oppimisympäristöihin ja opetuksen sisällön kehittämiseen, jos perusopetukset varat menevät heikkokuntoisten koulurakennusten ylläpitoon.

– Tosiasia on, että koulurakennustemme fyysinen kunto edellyttää korjaus- ja uudisinvestointeja. 34 koulusta peräti 29 on kunnoltaan joko välttäviä tai huonoja. Mikäli säilytämme kaikki nykyiset koulut, meillä on edessämme noin 160 miljoonan euron remontit seuraavat 10 vuoden aikana, Korhonen sanoo.

– On tunnustettava myös se, että meillä yksinkertaisesti on liian paljon kouluja nykyisille oppilasmäärille. Kouluverkkomme on mitoitettu palvelemaan 1970–80-luvun oppilasmääriä, jolloin lapsia oli nykyisen Kouvolan alueella merkittävästi nykyistä enemmän.

Viikon kysymys

Oletko aikeissa matkustaa lähikuukausina ulkomaille?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...