0

Lisää Kymijoen rantoja virkistykseen, lomailuun ja asumiseen

Kymijoen rantojen käyttöä ohjaava kaavaluonnos on valmistunut. Kaavaluonnoksessa on osoitettu lisää alueita Kymijoen rannoilta virkistykseen, lomailuun ja asumiseen Korian ja Anjalan välille. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 28.8.2018.
Rantayleiskaava sijoittuu Korian ja Anjalan välille ja kyläyleiskaava Kouvolan Alakylään. Rantayleiskaavassa on osoitettu 47 uutta asuinrakennuspaikkaa ja 29 uutta lomarakennuspaikkaa Kymijoen rannoille. Kyläyleiskaavassa on osoitettu 14 uutta asuinrakennuspaikkaa Alakylän alueelle.
Kaavalla pyritään lisäämään kuntalaisten ja matkailijoiden Kymijoen virkistyskäyttömahdollisuuksia muun muassa osoittamalla uusia rantautumispaikkoja. Teknisen lautakunnan hyväksymisen jälkeen kaavaluonnos on tarkoitus laittaa nähtäville 30 päivän ajaksi. Tällöin kuntalaiset, maanomistajat ja viranomaiset saavat antaa kaavaluonnoksesta mielipiteensä.
Kaavatyö on aloitettu kesällä 2016. Tämän jälkeen kaavaluonnosta varten on tehty selvityksiä liittyen luontoon, kulttuuriperintöön, palveluverkkoon, maisemaan ja alueen virkistyskäyttöön. Kaavaluonnosaineistoa on esitelty viranomaisille helmikuussa 2018, jonka pohjalta kaavaluonnosaineistoa on vielä täydennetty.
Rantayleiskaavoitus perustuu niin sanottuun emätilaselvitykseen, jossa rantarakennusoikeus jaetaan maanomistajien kesken, huomioiden käytetty rakennusoikeus ja rantaviivan pituus. Kyläyleiskaavoituksessa lisärakennusoikeus on jaettu emätilojen pinta-alojen suhteen. Emätilaselvityksen tarkoitus on turvata maanomistajien yhdenvertainen kohtelu lisärakennusoikeutta jaettaessa.
Alueen erityisarvo on valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokas Kymijoen maisema-alue, joka on otettu huomioon suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. Kymijoen maisemien ihailua ja joen käyttöä varten on kaavassa osoitettu uusia ranta-alueita yleistä virkistystä varten. Kaava-alue koostuu neljän entisen kunnan alueesta Kymijokea; Elimäki, Kouvola, Valkeala ja Anjalankoski.
Kaavaluonnoksesta saataviin mielipiteisiin ja lausuntoihin kaavoittaja laatii vastaukset, joiden pohjalta aloitetaan kaavaehdotuksen suunnittelu syksyllä 2018. Kun kaava saa lainvoiman, voidaan kaavan perusteella myöntää rakennuslupia. Kaavahankkeen etenemistä voi seurata ja aineistoihin voi tutustua osoitteessa
www.kouvola.fi/kymijokiroyk

Viikon kysymys

Kiinnostavatko joulun ajan tapahtumat?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...