0

Valtuustossa kasvaneita investointikuluja ja kaupungin organisaatiomuutos

Kaupunginvaltuuston syksyn ensimmäisessä kokouksessa maanantaina 20.8. puhutaan rahasta, kun investointikohteiden kustannukset kasvavat. Kouvolan seudun ammattiopiston hankesuunnitelman hyväksyminen vaatii lisää rahoitusta. Myös Kuusankosken urheilukentän kunnostus tulee ensimmäisiä arviointeja kalliimmaksi.

Esityslistan puhuttavin kohta on Kouvolan uusi organisaatiorakenne, kun sote-kuntayhtymä aloittaa Kymenlaaksossa ensi vuodenvaihteessa. Valtuustolle esitetään, että ylätason organisaation muodostaa neljä toimialaa sekä niihin liittyvä luottamushenkilörakenne ja kaupungin johto. Toimialat ovat vuoden 2019 alusta konsernipalvelut, kasvatus ja opetus, liikunta ja kulttuuripalvelut sekä asuminen ja ympäristö toimiala. Hyvinvointijohtaja koordinoi hyte-työtä kaupungin, sote-kuntayhtymän ja maakunnan välillä. Apulaiskaupunginjohtaja toimii konsernipalvelujen toimialajohtajana.

Konsernipalveluihin keskitetään aiempaa tiiviimmin jäljelle jäävän organisaation tukipalvelut (talous, henkilöstö, tietohallinto, hankinta, ja hallintopalvelut). Hyvinvointijohtaja toimii Kouvolan kaupungin edustajana sote-kuntayhtymän ja kaupungin välille laadittavan palvelusopimukseen sisältyvän toiminnan osalta (ml. palvelut, asiakkuudet, henkilöstö) ja vastaa talouden seurannan toteuttamisesta ja raportoinnista kaupunginhallitukselle.

Luottamushenkilöorganisaatio koostuu kaupunginvaltuustosta, kaupunginhallituksesta, keskusvaalilautakunnasta, tarkastuslautakunnasta, kasvatus- ja opetuslautakunnasta, liikunta- ja kulttuurilautakunnasta, teknisestä lautakunnasta, rakennus- ja ympäristölautakunnasta, maaseutulautakunnasta, Kymen jätelautakunnasta, kaupunginhallituksen konsernijaostosta sekä kaupunginhallituksen tulevaisuus- ja henkilöstöjaostosta. Mahdollinen valiokuntamalli luottamushenkilöelimissä tarkastellaan erikseen tämän valtuustokauden viimeisenä vuotena.

Viikon kysymys

Kiinnostavatko kesätapahtumat?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä