Kouvola organisoituu uudelleen ensi vuoden alussa

Kouvolan kaupungin toimintaympäristössä on meneillään monia suuria muutoksia. Vuoden 2019 alussa aloittaa uudenlainen Kouvola, kun Kymenlaakson sote-kuntayhtymään siirtyy lähes puolet kaupungin nykysistä toiminnoista. Kouvolan kaupungille jäävät palvelut organisoidaan uudelleen kaupunkistrategia huomioiden.

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina Uusi Kouvola -muutosprojektia. Tässä vaiheessa päätetään ylätason organisaatiosta. Alemman organisaatiotason valmistelu jatkuu vielä syksyn aikana.

Organisaatiouudistuksen tavoitteena on luoda joustava, ketterä ja asiakaan huomioiva toimintamalli, joka mahdollistaa kasvustrategian toteutumisen. Kaupunki on mahdollistaja ja verkostomainen toimija osana yhteistyöverkkoa.

Kaupunkiorganisaation muodostaa neljä toimialaa sekä niihin liittyvä luottamushenkilörakenne ja kaupungin johto. Toimialat ovat vuoden 2019 alusta konsernipalvelut, kasvatus ja opetus, liikunta ja kulttuuripalvelut sekä asuminen ja ympäristö.

Luottamushenkilöorganisaatio koostuu kaupunginvaltuustosta, kaupunginhallituksesta, keskusvaalilautakunnasta, tarkastuslautakunnasta, kasvatus- ja opetuslautakunnasta, liikunta ja kulttuurilautakunnasta, teknisestä lautakunnasta, rakennus- ja ympäristölautakunnasta, maaseutulautakunnasta, Kymen jätelautakunnasta, kaupunginhallituksen konsernijaostosta sekä kaupunginhallituksen tulevaisuusjaostosta.

Konsernipalveluihin keskitetään aiempaa tiiviimmin jäljelle jäävän organisaation tukipalvelut (talous, henkilöstö, tietohallinto, hankinta, ja hallintopalvelut). Konsernipalveluihin sijoittuva kehittämispalvelut vastaa jatkossa keskitetysti kaupungin strategisten ohjelmien ohjaamisesta ja projektituesta sekä strategisesta tuesta.

Kaupungin organisaation uudistaminen vaikuttaa eri tavoin henkilöstön tehtäviin. Suurin osa kaupungin palvelukseen jäävistä viranhaltijoista/työntekijöistä jatkaa entisissä tehtävissään vuoden 2019 alussa. Osalla työtehtävissä tapahtuu vähäisiä muutoksia. Joitakin virkoja lakkautetaan ja vastaavasti uuteen organisaatioon perustetaan uusiakin virkoja. Henkilöstön siirtyminen eläkkeelle jatkuu runsaana myös seuraavan kahden vuoden aikana.

Viikon kysymys

Kiinnostavatko hiihdon MM-kilpailut?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...