0

Tärkeä kunnostustoimenpide poisti viimeisen esteen

Pitkä prosessi Summanjoen palauttamiseksi vaelluskalakohteeksi on saatu onnistuneesti päätökseen. Metsäkylässä sijaitsevaan Sahakosken on rakennettu kalatie, joka mahdollistaa kalojen nousun Summanjoen yläosaan ja Sippolanjokeen. Hankkeen toteuttaminen on ollut tärkeää etenkin taimenen kannalta.
Sahakoskessa poistettiin vanhan voimalaitospadon sekä yläpuolisen kalliokynnyksen kohdalla olevat nousuesteet. Voimalaitospatoon leikattiin neljän metrin levyinen nousuväylä padon keskelle. Kosken yläosan kalliokynnyksen nousueste poistettiin kiveämällä voimalaitospadon ja kalliokynnyksen väliin koskimainen pohjapato, joka nostaa Sahakosken kalliokynnyksen alapuolista vedenpintaa, mahdollistaa kalojen vaelluksen ja estää patoaltaan kuivumisen kuivina kausina. Samalla kalojen nousu jyrkän kalliokynnyksen kautta onnistuu kaikilla virtaamilla.
Pohjapadon rakentamisesta vastasi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesistöyksikkö ja rahoituksesta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomainen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 60000 euroa.
Summanjoen alkuperäinen taimenkanta hävisi aikanaan joen patoamisen ja perkausten seurauksena, mutta jokeen on kotiutunut istutuksista alkunsa saanut taimenkanta. Nyt koko Summanjoen vesistöön on vapaa nousumahdollisuus vaelluskaloille. Esimerkiksi merestä nousevien taimenten määräksi arvioitiin viime vuoden luotausseurannan perusteella 100–200 yksilöä.
Vaikka tärkeä virstanpylväs Summanjoen ja Sippolanjoen kunnostuksen osalta on saavutettu, pitää erilaisia toimenpiteitä joen hyväksi jatkaa. ELY-keskuksen vesistöyksikkö tähdentää, että tulevaisuudessa Summanjoen vaelluskalakantojen parantamiseksi olisi tärkeää edelleen jatkaa kunnostuksia, poistaa jäljellä oleva nousueste Keisarinkoskesta ja kiinnittää huomiota vedenlaatuun. Yhtenä vaihtoehtona on istuttaa Summanjokeen Mustajoen meritaimenta, joka on alkuperäinen kaakkoissuomalainen taimenkanta.

Summanjoen Sahakosken kunnostus on valmistunut. Vaellusesteen poistuttua kalat ja muut vesieliöt pääsevät nousemaan Summanjoen yläosaan ja Sippolanjokeen.
Suunnitelma padon muutostöistä on tehty Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa ja teknisen suunnitelman on laatinut insinööritoimisto Jami Aho. Vesioikeudellisen luvan hakijana on vesialueen omistaja Metsäkylän osakaskunta. Pohjapadon rakentamisesta on vastannut Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesistöyksikkö ja rahoituksesta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomainen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 70 000 euroa.
Sahakosken suunnitelman mukaisesti poistettiin vanhan voimalaitospadon sekä yläpuolisen kalliokynnyksen kohdalla olevat nousuesteet. Voimalaitospatoon leikattiin neljän metrin levyinen nousuväylä padon keskelle. Kosken yläosan kalliokynnyksen nousueste poistettiin kiveämällä voimalaitospadon ja kalliokynnyksen väliin koskimainen pohjapato, joka nostaa Sahakosken kalliokynnyksen alapuolista vedenpintaa, mahdollistaa kalojen vaelluksen ja estää patoaltaan kuivumisen kuivina kausina. Samalla kalojen nousu jyrkän kalliokynnyksen kautta onnistuu kaikilla virtaamilla.
Hankkeen toteuttaminen on ollut tärkeää vaelluskalojen, etenkin taimenen, kannalta. Summanjoen alkuperäinen taimenkanta on hävinnyt aikanaan joen patoamisen ja perkausten seurauksena, mutta jokeen on kotiutunut istutuksista alkunsa saanut taimenkanta. Summanjokeen merestä nousevien taimenten määräksi arvioitiin viime vuoden luotausseurannan perusteella 100–200 yksilöä. Joessa on myös paikallisia taimenia.
Summanjokea on pyritty jo pitkään palauttamaan vaelluskalajoeksi. Summanjoen päähaaran koskialueet on kunnostettu vaelluskalojen poikastuotantoa varten vuonna 1999. Päähaaran kunnostuksia on myöhemmin täydennetty ja kunnostuksia on tehty myös Sippolanjoella ja Enäjärven yläpuolisilla koski-ja virta-alueilla. Vuonna 2008 rakennettiin Reitkallin kalatie. Tulevaisuudessa joen vaelluskalakantojen parantamiseksi tärkeää olisi jatkaa edelleen kunnostuksia, poistaa jäljellä olevia nousuesteitä, kiinnittää huomiota vedenlaatuun ja mahdollisesti aloittaa uuden taimenkannan kotiutusistutukset.

Summanjoki takaisin vaelluskalajoeksi

Summanjoen Sahakosken kunnostus on valmistunut. Vaellusesteen poistuttua kalat ja muut vesieliöt pääsevät nousemaan Summanjoen yläosaan ja Sippolanjokeen.
Suunnitelma padon muutostöistä on tehty Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa ja teknisen suunnitelman on laatinut insinööritoimisto Jami Aho. Vesioikeudellisen luvan hakijana on vesialueen omistaja Metsäkylän osakaskunta. Pohjapadon rakentamisesta on vastannut Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesistöyksikkö ja rahoituksesta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomainen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 70 000 euroa.
Sahakosken suunnitelman mukaisesti poistettiin vanhan voimalaitospadon sekä yläpuolisen kalliokynnyksen kohdalla olevat nousuesteet. Voimalaitospatoon leikattiin neljän metrin levyinen nousuväylä padon keskelle. Kosken yläosan kalliokynnyksen nousueste poistettiin kiveämällä voimalaitospadon ja kalliokynnyksen väliin koskimainen pohjapato, joka nostaa Sahakosken kalliokynnyksen alapuolista vedenpintaa, mahdollistaa kalojen vaelluksen ja estää patoaltaan kuivumisen kuivina kausina. Samalla kalojen nousu jyrkän kalliokynnyksen kautta onnistuu kaikilla virtaamilla.
Hankkeen toteuttaminen on ollut tärkeää vaelluskalojen, etenkin taimenen, kannalta. Summanjoen alkuperäinen taimenkanta on hävinnyt aikanaan joen patoamisen ja perkausten seurauksena, mutta jokeen on kotiutunut istutuksista alkunsa saanut taimenkanta. Summanjokeen merestä nousevien taimenten määräksi arvioitiin viime vuoden luotausseurannan perusteella 100–200 yksilöä. Joessa on myös paikallisia taimenia.
Summanjokea on pyritty jo pitkään palauttamaan vaelluskalajoeksi. Summanjoen päähaaran koskialueet on kunnostettu vaelluskalojen poikastuotantoa varten vuonna 1999. Päähaaran kunnostuksia on myöhemmin täydennetty ja kunnostuksia on tehty myös Sippolanjoella ja Enäjärven yläpuolisilla koski-ja virta-alueilla. Vuonna 2008 rakennettiin Reitkallin kalatie. Tulevaisuudessa joen vaelluskalakantojen parantamiseksi tärkeää olisi jatkaa edelleen kunnostuksia, poistaa jäljellä olevia nousuesteitä, kiinnittää huomiota vedenlaatuun ja mahdollisesti aloittaa uuden taimenkannan kotiutusistutukset.

Viikon kysymys

Oletko käynyt hiihtämässä?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...