0

Hyötyjä maksaa -periaatteella mahdollistetaan tienpidon kustannusten laajempi jakaminen

Yksityistielain uudistus astuu voimaan ensi vuoden alusta. Lähes 60 vuotta vanha laki kaipasi päivitystä. Yksityistien määritelmä sekä yksityistien käyttöoikeuteen liittyvät peruskysymykset eivät merkittävästi muutu. Uudistus antaa yksityisteille kehittämisen mahdollisuuksia.

– Hyötyjä maksaa -periaatteella mahdollistetaan tienpidon kustannusten jakaminen entistä laajemmalle yksityistietä käyttävälle joukolle, koskien myös valtiota ja kuntia. Valtio voidaan velvoittaa yksityistien osakkaaksi ja näin osallistumaan hoitokuluihin. Poikkeuksena on postinjakelun yleispalveluvelvoitetta hoitava Posti, joka on vapautettu maksuista, kertoo liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Markku Pakkanen.

Yksityisteiden lakisääteisiä avustuskriteereitä karsitaan ja jatkossa niitä on enää kaksi: tiekunnan olemassaolo sekä yksityistietä koskevien tietojen olemassaolo ja ajantasaisuus tietojärjestelmissä. Kunnilla säilyy täysi vapaus päättää avustuksista ja avustustasosta myös niin sanottujen sopimusteiden kohdalla. Uudistus kannustaa tieosakkaita järjestäytymään ja ylläpitämään yksityisteitä koskevia tietoja. Tiekuntien perustaminen, jakaminen, yhdistäminen ja lakkauttaminen voidaan jatkossa hoitaa joustavammin myös tieosakkaiden sopimuksina.

– Kannustammekin avustusten piiriin haluavia tiekuntia joko yksin tai yhdessä järjestäytymään. Tiekunnille annetaan myös mahdollisuus päätösten itseoikaisuun.

Kunnalliset tielautakunnat lakkaavat vuoden 2019 lopussa. Tavoitteena on lisätä asiantuntemusta riidanratkaisuissa. Toki osakkaiden kuluriski voi kasvaa, mutta toivottavasti uudistus vähentää kiusantekomielessä tehtyjä valituksia.

– On myös välttämätöntä, että kunnissa on vähintäänkin virkamies, jonka tehtävänä on käsitellä yksityisteitä koskevia anomuksia ja avustuksia. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta totesi mietinnössään yksimielisesti, että muutoksen vaikutuksia on tältä osin seurattava ja tarvittaessa on harkittava palaamista lautakuntamalliin, kertoo Pakkanen.

Ensiarvoisen tärkeää on, että niin kunnille kuin yksityisteiden osakkaille tiedotetaan viipymättä uudistuksen mukanaan tuomista uusista mahdollisuuksista ja vaatimuksista. Mukaan lukien muutoksista riidanratkaisu- ja sovittelutilanteissa. Tiedottaminen voitaisiin toteuttaa esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön sekä Suomen Kuntaliiton yhteistyönä. Tarvetta on myös yksityistieasioita käsittelevien virkamiesten ja elinten toimihenkilöiden kouluttamiselle. Koulutusta voisi tarjota Suomen tieyhdistys.

– Uudistus ei vaikuta yksityisteiden valtionavustusten tasoon, joka on valtion budjettiasia. Maakuntauudistuksen myötä, näillä näkymin vuoden 2021 alusta, yksityistieavustuksista on tulossa maakuntien pakollinen tehtävä. Valtionavut tulisivat silloin osana maakuntien yleiskatteellista rahoitusta, jota maakunta saa jakaa, miten parhaiten katsoo, toteaa Pakkanen.

Viikon kysymys

Onko kaupunginvaltuutettujen kyläkummitoiminta tarpeellista?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...