0

Anjalan kartanopuiston vanhojen puiden tutkintaan avustusta

Museovirasto on jakanut avustukset kulttuuriympäristökohteiden hoitoon tälle vuodelle. Pääosa avustuksista myönnettiin puutarhojen ja puistojen hoitohankkeisiin painottaen hoidon suunnittelua ja siihen liittyviä selvityksiä.

Kulttuuriympäristökohteiden hoitoavustus täydentää Museoviraston rakennusten entistämisavustuksia ja muinaisjäännösten hoitoavustuksia. Avustus on tarkoitettu erityisesti niiden kulttuuriympäristökohteiden säilyttämiseen, joiden hoitoon ja ylläpitoon ei voida hakea muita valtionavustuksia. Hakemuksia arvioitaessa otettiin huomioon hakemuskohteen kulttuurihistoriallinen arvo ympäristössään ja suunniteltujen toimenpiteiden vaikutus kohteen ja sen arvojen säilymiseen.

Anjalan kartanon puisto: varhaista uusklassismia edustavan kartanon erityisesti 1700–1800-luvulla muotoutunut puisto. Regina säätiö sr. 2 100 euroa kartanon puiston vanhimpien puiden tutkimiseen ultraäänilaitteella ja/tai mikroporalla ja hoitosuunnitelman tekoon.

Viikon kysymys

Kouvolan kaupungilla on isot säästöpaineet. Kumpi olisi parempi tapa säästää?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...