0

Kelan korvaamien taksimatkojen tilausvälityksen hoitaa Kymenlaakson Taksi Oy

Kela korvaa sairausvakuutuksesta asiakkaiden matkoja terveydenhuoltoon taksilla, jos asiakkaan terveydentila tai liikenneolosuhteet edellyttävät taksin käyttöä. Taksiliikenteen sääntelyn muuttumisen ja taksimatkan hinnoittelun vapautumisen seurauksena 1. heinäkuuta alkaen tulee muutoksia myös Kelan korvaamiin matkoihin ja tilausmenettelyyn.

Kymenlaakson alueella Kelan korvaamien taksimatkojen tilausvälityksen hoitamista jatkaa Kymenlaakson Taksi Oy. Jokaisella sairaanhoitopiirillä on yksi toimija, joka kokonaisvastuullisesti hoitaa Kelan korvaamien taksikuljetusten tilausvälityksen. Kaikkien sairaanhoitopiirien alueella tilausvälityskeskusten numerot muuttuvat heinäkuun alusta asiakkaille maksuttomiksi 0800-alkuisiksi numeroiksi. Samalla nykyinen tilausnumero vaihtuu.

Kaikki sairauden hoitoon liittyvät taksi, invataksi- ja paaritaksimatkat tulee tilata oman maakunnan tilausvälityskeskuksesta, jotta asiakas voi saada matkastaan sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen. Myöskään asiakkaan vuotuinen matkojen omavastuu ei kerry, ellei matka ole tilattu oikeasta tilausnumerosta.

Taksimatkan kustannuksista saa korvauksen, kun tilaa taksin tilausvälityskeskuksesta, joka on tehnyt Kelan kanssa sopimuksen suorakorvauksesta.
Kela korvaa terveydenhuoltoon tehtyjä taksimatkoja, jos asiakas ei pysty terveydentilansa vuoksi käyttämään edullisempaa kulkuneuvoa. Kymenlaaksossa Kelan korvaamat taksimatkat tilataan numerosta 0800 302 333. Puhelu on asiakkaalle maksuton.

Kun asiakas tilaa taksin tästä puhelinnumerosta, asiakas maksaa taksimatkastaan vain omavastuun. Tänä vuonna se on yhteen suuntaan tehdyltä matkalta enintään 25 euroa. Jos taksimatkan kustannus on alle 25 euroa, asiakkaalta peritään taksimatkan todellinen kustannus. Matkakustannusten vuosiomavastuu on 300,00 euroa, ns. matkakatto. Perityt omavastuut kerryttävät vuotuista vuosiomavastuuta.

– Taksi tilataan Kelan kanssa sopimuksen tehneestä tilausvälityskeskuksesta, koska samaan paikkaan matkustavien asiakkaiden matkoja pitää yhdistellä. Jos asiakas tilaa taksin esimerkiksi suoraan autoilijalta, Kela ei voi enää maksaa korvausta tällaisesta matkasta, kertoo Kelan eteläisen vakuutuspiirin johtaja Antti Jussila.

Omaa vakiotaksia eli niin sanottua tuttua taksia voi käyttää henkilö, jolla on vakiotaksiasiakkuus. Sen voi saada terveydentilan perusteella. Oikeus vakiotaksiasiakkuuteen harkitaan yksilökohtaisesti. Lisäksi vakiotaksia voivat käyttää yksin matkustavat alle 16-vuotiaat lapset ja vaikeasti sairaat lapset, joita hoidetaan keskus- tai yliopistosairaalassa.

– Jos asiakas haluaa selvittää oikeutensa vakiotaksiasiakkuuteen, hänen tulee olla yhteydessä Kelaan. Joidenkin asiakkaiden kohdalla saattaa tulla muutoksia voimassa oleviin vakiotaksiasiakkuuksiin, jos autoilija ei ole uuden palveluntuottajan alihankkija. Tällöin asiakkaan kannattaa keskustella suoraan tilausvälityskeskuksen kanssa mahdollisuudesta saada käyttöönsä vakiotaksi, kertoo Antti Jussila.

Matkat korvataan ensisijaisesti julkisten kulkuvälineiden kustannusten mukaan. Taksin käytöstä aiheutuneet kustannukset voidaan korvata silloin, kun terveydenhuolto antaa asiakkaalle oikeuden taksin käyttöön todistuksella SV 67, Todistus matkakorvausta varten. Samassa todistuksessa terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi myös, tarvitseeko asiakas terveydentilansa vuoksi saattajan matkalleen.

Viikon kysymys

Onko kaupunginvaltuutettujen kyläkummitoiminta tarpeellista?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...