0

Pelloilla innokkaita kulottajia

Pelloilla on näkynyt viime päivinä kulottajia. Pelastuslaitos muistuttaa, että avotulenteosta ja tulenkäytön ilmoittamisvelvollisuudesta pelastuslaitokselle on säädetty pelastuslaissa. Tarkempia ohjeita risujen ja muun puutarhajätteiden hävittämisestä on kuntien jätehuoltomääräyksissä.

Avotulen teko 6 §
Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa.
Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa.

Ilmoitusvelvollisuus 8 §
”kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua.”
(Pelastuslaki 8 § 379/2011)
Ruohikkopalovaroituksen voimassa ollessa nuotiota tai avotulta ei saa sytyttää, jos ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.
Taajama-alueilla risujen ja muun puutarhajätteen hävittäminen avopolttona on kielletty. Polttaminen esimerkiksi tynnyrissä on myös avopolttoa. Kuivia risuja saa polttaa ainoastaan kiinteistön lämmitykseen tarkoitetussa tulipesässä. Muu puutarhajäte kuten lehdet, tulee kompostoida tai toimittaa jäteasemille. Lisätietoja jätteiden käsittelystä antavat kuntien ympäristöviranomaiset.
Taajama-alueiden ulkopuolella saa maanomistajan luvalla avopolttona polttaa, kuivia risuja, oksia ja käsittelemätöntä puuta. Tällöinkään poltto ei saa aiheuttaa savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa. Polttaminen on kuitenkin kielletty metsäpalovaroituksen aikana.

ILMOITTAMINEN KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN ALUEELLA
Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa ennakolta pelastuslaitokselle kulotuksesta tai avotulesta, josta muodostuu merkittävästi savua. Seuraavista kulotuksista tulee tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle:
• sänkipellon kulotus
• avotuli, josta muodostuu merkittävästi savua tai voi aiheuttaa aiheettomia hätäpuheluja.

Ilmoitusmenettely ei kuitenkaan siirrä vastuuta kulotuksen suorittajalta. Suorittaja on aina vastuussa mahdollisista vahingoista.
Kouvolan päivystysalueella ilmoituksia ottaa vastaan päivystävä palomestari 044-7026 313

Viikon kysymys

Kiinnostavatko joulun ajan tapahtumat?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...