0

Laajakaistat kuntoon – rahaa on

Nopea laajakaista –tukiohjelma käynnistettiin vuonna 2010 ja sen avulla rakennetaan verkkoja osaksi julkisella tuella alueille, joille yhteyksiä ei muuten rakentuisi. Myöntämätöntä tukea uusille hankkeille on vielä jäänyt jäljelle noin 24 miljoonaa euroa. Hanketta on ehdotettu hallituksen toimesta jatkettavan niin, että tukia voitaisiin maksaa vielä vuoden 2019 jälkeen, kun aiemmin suunnitellun mukaan kaikkien hankkeiden tulisi olla valmiina viimeistään vuoden 2019 lopussa. Tällä halutaan varmistaa, että nyt käynnissä olevilla sekä tulevilla hankkeilla tulee olemaan tarpeeksi aikaa verkkojen rakentamiseen. Tukihakemukset tulisi kuitenkin jättää tämän vuoden puolella.

Nyt myös Kymenlaakson haja-asutusalueilla on vielä hyvä mahdollisuus hakea tukea omille laajakaistahankkeilleen. Valokuituverkot mahdollistavat nopean tiedonsiirron nyt ja tulevaisuudessa. Laajakaistayhteys haja-asutusalueilla on myös positiivinen asia kiinteistöjen arvoa ajatellen. Yhteydet olisi hyvä saada valmiiksi ennen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta, koska tulevaisuudessa myös osa näistä palveluista voi toimia etäyhteyksien avulla, joka edellyttää nopeaa ja varmaa internet-yhteyttä.

Laajakaistatuen muutoksen yhteydessä myös asiaan liittyvää sähköistä tiedoksiantoa aiotaan parantaa niin, että sekä tuen hakijoiden ja Viestintäviraston hallinnollinen taakka kevenee ja asiakirjoja voidaan toimittaa myös sähköisesti.

Markku Pakkanen, kansanedustaja (kesk.)

Viikon kysymys

Onko kaupunginvaltuutettujen kyläkummitoiminta tarpeellista?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...