0

Kymenlaakso haki soten valinnanvapauspilotointiin

Kouvola, Kotka, Hamina ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä Carea ovat jättäneet hakemuksen suoran valinnan palvelujen pilotoinnista sosiaali- ja terveysministeriölle. Kymenlaakso oli mukana jo valinnanvapauspilotoinnin ensimmäisen vaiheen haussa viime heinäkuussa. Nyt jätetty hakemus täydentää aikaisempaa.

Tulevissa hankkeissa pilotoidaan valinnanvapauden tärkeimpiä elementtejä: sote-keskuksia ja suunhoidon yksiköitä, asiakasseteliä tai henkilökohtaista budjettia. Pilotit voivat olla myös näiden yhdistelmiä. Kymenlaakson hankkeessa pilotoidaan sote-keskuksia. Hankkeet ovat käynnissä vuosina 2018–2020.

Ehdolliset päätökset valtionavustuksista tehdään viimeistään huhtikuun lopussa. Edellytyksenä pilottien toteutumiselle on valinnanvapauslain hyväksyminen ja vahvistaminen. Pilotin voi aloittaa heti, kun valinnanvapauslaki on hyväksytty eduskunnassa ja vahvistettu. Tavoitteena on, että pilotit voisivat alkaa heinäkuun alussa. Pilotit päättyvät vuoden 2020 lopussa, jonka jälkeen tarkoitus on laajentaa valinnanvapautta koko maakuntaa koskevaksi.

Suoran valinnan palveluihin voivat listautua kaikki Kouvolan, Kotkan ja Haminan asukkaat. Kymenlaakson pilottia hallinnoi ensivaiheessa kuntayhtymä Carea ja vuonna 2020 hanke siirtyy maakunnan hallinnoimaksi.

Pilotin suoran valinnan palveluja ovat terveysneuvonta ja terveystarkastukset, terveydenhuollon neuvonta ja ohjaus, yleislääkäritasoiset palvelut, kuntoutusneuvonta- ja ohjaus sekä toiminta- ja työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi, todistusten antaminen, laboratorio ja kuvantamispalvelut sekä sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus.

Kymenlaakson hankkeessa keskitytään laadukkaiden suoran valinnan palvelujen tarjoamiseen kaikille asiakasryhmille ja palvelujen hyvään saatavuuteen, esimerkiksi sähköistä asiointia helpottavien ratkaisujen hyödyntämiseen. Samalla myös kehitetään palveluja, jotka kohdennetaan erityisesti mielenterveys- ja päihdeasiakkaille sekä lapsille ja nuorille yhdenvertaisuuden ja eheän palvelukokonaisuuden varmistamiseksi tulevassa monitoimijaympäristössä.

Pilotin lopputuloksena Kymenlaaksossa on toimiva ja jatkuvasti kehittyvä asiakaslähtöinen valinnanvapausmalli ja tuottajien ohjaus- ja korvausmalli. Lisäksi tuloksena on riskiryhmään kuuluvan asiakkaan palvelutarpeen tunnustamisen menetelmät ja asiakasohjausmalli. Käytössä maakunnassa ovat helppokäyttöiset ja älykkäät sähköiset palvelut mahdollistamassa ennakoivien ja tarpeenmukaisten palvelujen kohdistamisen asukkaille.

Pilottialueiden asukkaille tiedotetaan valintamahdollisuuksista ennen pilottien käynnistymistä. Maakunta ylläpitää verkkopalvelussa luetteloa palveluntuottajista. Luettelossa on tietoja palvelujen laadusta ja saatavuudesta. Asiakas saa tarvittaessa tukea sopivien sosiaali- ja terveyspalvelujentuottajien valintaan. Kaikilla palveluntuottajilla on velvollisuus neuvoa ja opastaa asiakkaita.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauden laajentamista kokeillaan pilottihankkeissa. Pilottien toteuttamista varten valtion talousarviossa varataan yhteensä 100 miljoonaa euroa vuosille 2018–2021. Kymenlaakso on hakenut noin 17 miljoonan euron osuutta rahoituksesta.

Konkreettisesti pilotit alkavat näkyä ihmisten arjessa loppuvuonna 2018. Sote-keskus-piloteissa asiakas voi valita vapaasti haluamansa palveluntuottajan alueella toimivien hyväksyttyjen tuottajien joukosta. Asiakas voi myös vaihtaa palveluntuottajaa. Ne asukkaat, jotka eivät ilmoittaudu minkään pilottiin hyväksytyn palveluntuottajan asiakkaaksi saavat sote-keskuksen palvelut julkisen sektorin tuottamana.

Valinnanvapaudella tarkoitetaan asiakkaan oikeutta valita itse, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalveluja. Julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voisivat jatkossa tarjota asiakkaalle julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat, kuten järjestöt ja säätiöt. Maakunnan liikelaitos tarjoaa myös sote-keskusten ja hammashoidon palveluja, sekä kaikki sosiaalipalvelut ja muut terveyspalvelut. Näitä ovat esimerkiksi perhekeskusten palvelut, kouluterveydenhuolto, kotihoito ja erikoissairaanhoito sairaaloissa. Asiakasmaksut olisivat samat kaikilla palveluntarjoajilla.

Kun valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa laajennetaan:
• Pääset nopeammin lääkäriin ja sosiaalityöntekijälle.
• Voit valita haluamasi sote-keskuksen ja hammashoitolan.
• Voit valita julkisesti omistetun tai yksityisen palvelun (samat asiakasmaksut).
• Saat halutessasi apua valinnan tekemiseen.
• Jos on hätätilanne, soitat 112 tai menet lähimpään päivystykseen, kuten ennenkin.

Viikon kysymys

Kiinnostavatko kesätapahtumat?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä