Sote-kuntayhtymän perussopimus kuntien päätettävänä huhtikuussa

Kymenlaakson uuden sote-kuntayhtymän ohjausryhmä käsitteli tiistaina viimeistä kertaa esitystä uudesta perussopimuksesta ennen kuin sopimus on kuntien poliittisessa päätöksenteossa huhtikuussa.

Ohjausryhmä kävi keskustelua viimeisistä muokkauksista ja käsitteli vielä kertaalleen perussopimuksen yksityiskohtia. Keskustelun päätteeksi ohjausryhmä päätti lähettää esityksen mukaisen perussopimuksen kunnille.

Päätöksenteossa kunnilla on myös käytettävissä kuntayhtymän uusi strategia, jonka viimeisimmän esityksen ohjausryhmä niin ikään kokouksessaan hyväksyi.

Perussopimuksen ja strategian lisäksi ohjausryhmä käsitteli myös kuntayhtymän hallinto-organisaation muodostamisen periaatteita, jotka hyväksyttiin ja näin ollen ohjattiin valmistelijoita eteenpäin jatkotyöskentelyssä.

Käsittelyssä oli myös palveluverkon suunnittelun ja järjestämisen periaatteet, joita ohjausryhmä oli käsitellyt jo parissa edellisessä kokouksessaan. Myös palveluverkon osalta suunnitelma ja periaatteet hyväksyttiin jatkotyöskentelyä varten.

Lisäksi ohjausryhmälle esiteltiin katsaus valmistelutyöstä palvelujen myöntämisen yhtenäisten kriteerien ja asiakasmaksujen määrittämisestä. Asiasta käytiin keskustelu ja hyväksyttiin esitys valmistelun aikataulusta.

Strategian toimeenpanon osalta esittelyssä olivat kuntayhtymän digiohjelma ja palvelulupauksen valmistelu. Molempien aiheiden osalta valmistelijoille annettiin evästystä jatkotyöstöä varten.

Lopuksi ohjausryhmä kävi vielä läpi valmistelujen kokonaistilannetta. Ohjausryhmä oli yksimielinen, että kuntayhtymää valmistellaan nimenomaan kuntien tahdosta. Valmisteluaikaa on kuitenkin työmäärään verraten hyvin vähän ja aikataulu on tiukka. Ohjausryhmä toivoikin valmistelijoille työrauhaa, jotta Kymenlaaksossa voidaan saavuttaa yhteistyöllä sote-kuntayhtymän valmisteluissa paras mahdollinen lopputulos.

Viikon kysymys

Huolestuttavatko Kymsoten tulevat palveluverkkoratkaisut?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä