Anna palautetta järvien, jokien ja pohjavesien hoidosta sekä Suomenlahden tilasta

Missä kunnossa lähivetemme ovat? Entä Suomenlahti? Tarvitaanko toimia tilan parantamiseksi? Mistä rahat? Miten pohjavesien laatu saadaan turvattua myös tuleville sukupolville?
Pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseen tähtäävät vesienhoitosuunnitelmat tarkistetaan kuuden vuoden välein. Koko maassa on käynnistynyt vesienhoitosuunnitelmien sekä niihin liittyvien toimenpideohjelmien tarkistaminen vuosille 2022-2027. Nyt on aika antaa Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksille palautetta siitä mitä ongelmia pinta- ja pohjavesiin liittyy ja miten vesien tilaa parannetaan tulevina vuosina.

Kaakkois-Suomen vesistöt ovat vielä monin paikoin erinomaisessa tilassa ja niiden säilyttäminen on tärkeää. Kuitenkin alueella on myös heikommassa tilassa olevia järviä ja jokia sekä Suomenlahden rannikkovedet, jotka kaipaavat toimia tilan parantamiseksi. Osalla järvistä sinilevät ovat jokavuotinen ilmiö ja toisaalta mökkiläisiltä ja asukkailta tulee valituksia kalaverkkojen limoittumisesta, vesien umpeenkasvusta ja muista ongelmista. Myös vesien tummuminen on kiinnittänyt kansalaisten huomion, puhumattakaan uusista uhista, kuten mikromuoveista.

Monta menestystarinaa mahtuu Kaakkois-Suomen vesistöjen historiaan. Näitä ovat esimerkiksi Kymijoen toipuminen likaviemäristä lohijoeksi. Metsäteollisuuden päästöt ovat enää murto-osa vuosikymmenten takaisesta ja yhdyskuntajätevesien käsittely on tehostunut uusien puhdistamojen myötä. Haasteita silti riittää ja erityisesti hajakuormitus on saatava hallintaan vesien kunnostamiseksi. Myös pohjavesissä näkyy paikoin ihmistoiminnan vaikutus. Kaakkois-Suomen yhdyskuntien jakelemasta talousvedestä yli 93 prosenttia on pohjavettä tai tekopohjavettä, joten pohjaveden hyvän laadun turvaaminen on edellytys vedenhankinnalle.

ELY-keskukset kaipaavat kansalaisilta näkemyksiä vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä, työohjelmasta sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta. Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuulemisessa 8.1.2018-9.7.2018. Aineistot sekä ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät verkkosivun www.ymparisto.fi/vaikutavesiin kautta jatkamalla pääsivulta vesienhoidon kuulemissivulle. Siellä on mahdollista tarkastella myös karttasovellusta, johon on koottu laajalti tietoa pinta- ja pohjavesien tilasta, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä luonnon olosuhteista.

Kommentteja aiheesta “Anna palautetta järvien, jokien ja pohjavesien hoidosta sekä Suomenlahden tilasta

  • 13.1.2018 at 13:12
    Permalink

    Pohjavedet säilyy kunhan vähennetään järjetöntä teiden suolausta. Jos ei osata kelien mukaan ajaa, pysytään sitten kotona. Tämä on nyt ainakin yksi keino.

Comments are closed.