Viljelijöille tuhti tietopaketti varautumisesta poikkeusoloihin

Nelisenkymmentä viljelijää sai aimo annoksen ajankohtaista tietoa maatilan varautumisesta erilaisiin poikkeusoloihin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, MTK-Kaakkois-Suomen, Kouvolan ja Haminan kaupunkien ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen järjestämässä Maatilan varautuminen -koulutuksessa. Koulutus toteutettiin 9.1. Nuorisokeskus Anjalassa.

Päivän aikana kuultiin kiinnostavia esityksiä, esitysten aiheina muun muassa varautuminen häiriöihin sähkönjakelussa, tulvariskien minimointi tilatasolla, pelastussuunnitelman merkitys ja riskienhallinta maatilalla.

Kymenlaakson Sähkön edustaja Harri Nummenmaa kertoi sähkönjakeluun liittyvistä haitoista kuluvana talvena. Kymenlaaksossa tilanne esimerkiksi tykkylumen suhteen on ollut kohtuullinen, ainakin toistaiseksi.

Kaakkois-Suomen pelastuslaitoksen puheenvuoron piti Reijo Houni, joka korosti esityksessään maatilan pelastussuunnitelman laatimisen tärkeyttä ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.