Kouvolassa säilyy nykyiset erikoissairaanhoidon vastaanottopalvelut ja Carea lisää palveluja resurssien mukaan

Lehtien yleisönosastoilla ja sosiaalisessa mediassa on käyty hyvin huolestunutta keskustelua Kouvolan terveyspalveluista ja nimenomaan Pohjois-Kymen Sairaalan (Poks) toiminnan ”lakkauttamisesta”. Tämän vuoksi olen saanut usealta henkilöltä pyynnön selventää, miten terveyspalvelut erikoissairaanhoidon palveluja järjestetään Kouvolassa vuoden 2018 alusta.

Vuoden 2017 alussa tuli voimaan terveydenhuoltolain muutos, mikä määräsi, että leikkaussaliolosuhteita vaativat leikkaukset sekä erikoissairaanhoidon päivystys tuli keskittää keskussairaalaan Kotkaan 1.1.2018 alkaen. Lainsäädännön muutos vauhditti useamman erikoislääkärin hakeutumisen toisiin tehtäviin Pohjois-Kymen Sairaalasta jo kevään ja kesän 2017 aikana. Tämän seurauksena keväällä 2017 siirtyi neurologian toiminta Carean vastuulle koko maakunnassa ja kesästä lähtien kaikki maakunnan päivystysleikkaukset on tehty keskussairaalassa. Nämä muutokset tapahtuivat ennakoimatta ja suunnittelematta, kun Poksissa ei enää ollut riittävästi erikoislääkäreitä.

Syksyllä kaikki Carean jäsenkunnat päättivät lähteä selvittämään sote-kuntayhtymää, joka järjestäisi kaikki maakunnan sote-palvelut 1.1.2019 alkaen lukuun ottamatta ympäristöterveyden- ja eläinlääkintähuoltoa. Samassa yhteydessä Kouvolan kaupunki päätti siirtää erikoissairaanhoidon ja vuodeosastotoiminnan Carean järjestämisvastuulle vuoden 2018 alusta.

Carea on nyt yhdessä Kouvolan kanssa suunnitellut erikoissairaanhoidon palvelujen ja päivystyksen järjestämistä vuodelle 2018. Lähtökohtana on ollut, että Kouvolassa säilyy nykyiset erikoissairaanhoidon vastaanottopalvelut ja Carea tulee lisäämään palveluja sitä mukaa, kun saamme tarvittavat resurssit vastaamaan koko maakunnan palvelutarpeeseen.

Ensimmäisenä uutena palveluna aloittaa rajoitettu äitiyspoliklinikkatoiminta. Carea on vastannut koko maakunnan äitiyspoliklinikkatoiminnasta, joten meillä on tarvittava resurssi käytössä ja nyt tuomme osan tuosta palvelusta Kouvolaan, jolloin lääkärit ja kätilöt liikkuvat ja kouvolalaisten asiakkaiden ei tarvitse matkustaa. Näin tulemme toimimaan kaikkien muidenkin vastaanottopalvelujen osalta. Kaikki se, mitä pystytään tekemään Kouvolassa, se tehdään Kouvolassa. Eli käytännössä vain leikkaukset siirtyvät keskussairaalaan, ja ennen ja jälkeen käynnit lääkärin vastaanotolla tehdään Poksissa.

Päivystyksen järjestelyt on suunniteltu niin, että kaikki potilaat, jotka pystytään hoitamaan Kouvolassa, myös hoidetaan Kouvolassa. Päivystyksen yhteyteen on perustettu päivystysosasto, jossa potilaita voidaan tarkkailla tehostetummin kuin vuodeosastolla, ja näin voidaan välttää turhaa kuljettamista keskussairaalaan. On myös hyvä muistaa, että tänä päivänäkin vaativammat ja vaikeimmin sairaat on hoidettu keskussairaalassa ja Helsingin yliopistosairaalassa (HYKS). Erityisvastuualueen (ERVA) työnjaon mukaan Kouvolassa ei ole hoidettu esimerkiksi sydänkohtauksia tai vakavasti loukkaantuneita traumapotilaita, eikä heitä hoideta jatkossakaan. Tarkoitus on luoda sellainen palvelujärjestelmä, että potilas ohjautuu heti oikeaan hoitopaikkaan joko Poksiin, keskussairaalaan tai yliopistosairaalaan. Tämä ei varmaan koskaan toteudu sataprosenttisesti, mutta sitä tavoittelemme.

On totta, että potilaita on siirtynyt keskussairaalaan nopeammin kuin olemme pystyneet rekrytoimaan henkilöstöä muun muassa kevään neurologiset ja kesän päivystysleikkauspotilaat, jotka tulivat lähes yllättäen tai hyvin lyhyellä varoitusajalla. Olemme kuitenkin selvinneet näistä. Nyt vuodenvaihteen erikoissairaanhoidon järjestelyt on sovittu yhdessä Kouvolan kanssa ja henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaattein eli ns. vanhoina työntekijöinä Careaan 1.1.2018. Näin emme ole voineet rekrytoida edeltäpäin henkilöstöä. Muutostilanne on aina haastava, ja olen ylpeä henkilöstömme asenteesta ja työpanoksesta, jolla potilaita on hoidettu.

Julkisuudessa olleet päivystysleikkausten siirtymiset eivät johdu siitä, että kouvolalaisten päivystysleikkaukset ovat siirtyneet kesällä 2017 keskussairaalaan. Päivystysleikkauksia tekevissä sairaaloissa on tyypillistä, että leikkaukset siirtyvät, kun tulee lääketieteellisesti kiireellisempiä leikkauksia. On myös todettava, että vaikka Poksissa jatkuisi leikkaustoiminta, olisi nyt lehdistössä esillä olleet päivystysleikkaukset tehty ERVA-työnjaon mukaan keskussairaalassa. Kaikki nämä julkisuudessa olleet leikkaukset on kuitenkin tehty käypähoitosuositusten mukaisissa aikarajoissa. Nordic Healthcare Group (NHG) tekemässä vertailussa eri sairaaloiden välillä Kymenlaakson keskussairaala on sijoittunut hyvin päivystysleikkausten suorittamisessa.

Maakunnan sote-palvelujen uudistamisessa on tärkeää onnistua koko palveluketjun toimivuudessa. Meillä pitää olla saumaton yhteistyö niin sosiaalitoimen ja terveydenhuollon kuin perus- ja erityistason palveluissa. Olemme jo edenneet hyvän matkan, kun kesällä 2018 saamme yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän koko maakuntaan. Tästä on hyvä lähteä rakentamaan tulevaisuuden sote-palveluja Kymenlaakson maakuntaan. Meidän tulee myös huolehtia, että meillä on erityisosaamista jatkossakin Kymenlaaksossa niin sosiaalitoimessa kuin terveydenhuollossa, sillä osaamisen säilyminen maakunnassamme lisää koko Kymenlaakson elinvoimaa. Hoidetaan kaikki ne potilaat, jotka voimme Kymenlaaksossa ja lisätään maakuntamme elinvoimaa.

Annikki Niiranen
Toimitusjohtaja
Carea

9 kommenttia aiheesta “Kouvolassa säilyy nykyiset erikoissairaanhoidon vastaanottopalvelut ja Carea lisää palveluja resurssien mukaan

 • 3.1.2018 at 14:04
  Permalink

  Kiitos Keskilaaksolle oikeaoppisesti hoidetusta tiedonvälityksestä. On hyvä siirtyä ihmisten pelottelua ja väärän tiedon levittämisestä, vastuulliseen oikeaan toimintaan.

 • 3.1.2018 at 16:32
  Permalink

  On hienoa, että toimitusjohtaja Niiranen on kirjoittanut näin selkeän tiedotteen KOKS:n ja POKS:n välisestä yhteistyöstä!
  Kun näin avoimesti, kuten kuuluukin, asiosta tiedotetaan, jää erilaiset arvailut ja spekulaatiot pois ja tiedämme, missä mennään ja kenen kanssa😊 Kiitos!

 • 3.1.2018 at 17:45
  Permalink

  Hyvä ja selkokielinen päivitys miten asiat etenee. Kiitos Keskilaaksolle ja Annikki Niiraselle.

 • 3.1.2018 at 18:06
  Permalink

  Tiedotteessa ei tuotu esille, että POKS:ssa vuosikymmenten ajan toiminut tehostetun valvonnan osasto loppui 31.12.17 ja sen tilalle perustettiin päivystysosasto. Tehostetun valvonnan (TVO:n) henkilökunta siirrettiin liikkeenluovutuksen periaattein Carealle Kymenlaakson keskussairaalaan Kotkaan uutena perustettavalle valvontaosastolle. Tiedotteessa sanottiin, että aiemminkaan POKS:ssa ei hoidettu sydänkohtauksen saaneita tai kolaripotilaita. No kolaripotilaita ei hoidetukaan, mutta Tehostettu valvonta toimi yhtenä tärkeänä sydäninfarktipotilaiden hoitoyksikkönä, sillä ei-niin kiireellisesti sepelvaltimoiden varjoainekuvausta odottavat potilaat pystyttiin hoitamaan sydämen monitoroinnissa niin kauan kunnes esimerkiksi Päijät-Hämeen keskussairaala pystyi varjoainekuvauksen järjestämään. Tehostetussa valvonnassa hoidettiin myös hengitysvajauspotilaita, jotka tarvitsivat hengitysputken kautta hengityskonehoitoa sekä paljon muita kriittisesti sairaita potilaita. Noita kriittisesti sairaita potilaita tarjottiin usein Kymenlaakson keskussairaalaan teho-osastolle, mutta sinne potilaita ei huolittu syystä tai toisesta. Nyt, kun POKSiin avattiin uusi päivystysosasto niin kyseisellä osastolla hoidetaan lähestulkoon samantyyppisiä potilaita kuin mitä tehostetussa valvonnassa hoidettiin, ainoastaan hengityslaitehoidot on rajattu ulkopuolelle. Toisin sanoen tehostetun valvonnan henkilökunta ”myytiin” Kotkaan ja tilalle tulleen päivystysosaston toiminta ei edes merkittävästi muuttunut, mutta uusi henkilökunta siihen tietenkin piti hankkia. Täyttä kusetusta koko homma… ja liekö edes laillista?

 • 3.1.2018 at 19:19
  Permalink

  Ala-arvoista kohtelua kouvolalaisille. Politiikot hra Helminen ym. vastuuseen joutaisitte moisesta päätöksestä KoKSin hyväksi!

 • 4.1.2018 at 20:19
  Permalink

  Totuus on ihan toisenlainen! Mutta eihän Niiranen asu Kymenlaaksossa.

 • 5.1.2018 at 10:44
  Permalink

  On ehdotettu Kouvolan ja Kotkan lakkauttamista ja mikä hienointa uudelle kaupungille on jo ehdotettu nimeäkin!

 • 5.1.2018 at 18:00
  Permalink

  On myös hehkutettu Kouvolasta Kotkaan pakkosiirrettyjä helpottavaa julkisen liikenteen lisäystä. Esimerkiksi tehostetun valvonnan väkeä kyseiset aikataulut eivät helpota, koska niissä ei ole otettu huomioon kolmivuorolaisten työaikoja. Kävin läpi joka ainoan bussi- ja junayhteyden, niin olevat kuin tulevat. Jos sattuisi jotenkuten pääsemään sinnepäin, niin eipä pääse takaisinpäin.

 • 16.1.2018 at 15:22
  Permalink

  Mainiolla Kymenlaakson kaupungilla on jo runkoliikenne lähes valmis. Tarvitaan vain asemille liityntäliikenne. Rautatiet hoitaisivat runkoliikenteen ja bussit syöttöliikenteen.

Comments are closed.