Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina erikoissairaanhoidon siirtoa Carealle

Kaupunginhallitus käsittelee erikoissairaanhoidon siirtoa maanantaina 4. joulukuuta kokouksessaan, jossa se tekee päätöksen erikoissairaanhoidon siirron toteutuksesta 1.1.2018 lähtien, vuodeosastotoiminta mukaan lukien. Päätöksenteon yhteydessä hyväksytään siirtosopimus ja henkilöstön siirtosopimus.

Erillisessä henkilöstön siirtosopimuksessa määritellään ehdot, joilla henkilöstö PoKSin ja vuodeosastojen henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen. Carealle siirtyvissä toiminnoissa työskentelee yhteensä noin 420 viranhaltijaa ja työntekijää, joista vakinaisia on noin 320. Liikkeenluovutuksella Carealle siirtyvän henkilöstön määrä tarkentuu loppuvuoden aikana, ja luettelo siirtyvästä henkilöstöstä tulee sopimuksen liitteeksi.

Carean hallitus käsittelee erikoissairaanhoidon siirtoa 15. joulukuuta kokouksessaan. Kouvolan kaupunki järjestää Carean kanssa siirrosta joulukuussa vielä yhden henkilöstöinfon.

Pohjois-Kymen sairaalassa toteutetaan Carean toimintana 1.1.2018 lähtien seuraavat toiminnat: medisiinisten poliklinikoiden vastaanottotoiminta (neurologian-, keuhkosairauksien-, lastentautien-, sisätautien- ja ihotautien poliklinikka), operatiiviset poliklinikat (kirurgian-, naistentautien- sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka), ympärivuorokautinen yleislääketieteen päivystys ja yleislääketieteen vuodeosastotoiminta (yhteensä 115 paikkaa). Siirron yhteydessä Pohjois-Kymen sairaalaan muodostetaan nykyisistä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vuodeosastoista viisi kuntouttavan sairaalan osastoa.

Kouvolan kaupungin omaksi perusterveydenhuollon toiminnaksi esitetään jäävän palliatiivinen yksikkö ja palliatiivinen poliklinikkatoiminta, geriatrian poliklinikka ja kuntoutus. Kouvolan perusterveydenhuollon toimintaa sekä ikääntyneiden palveluja vahvistetaan niin, että uudet toimintamallit ja henkilöstöresursointi tukevat erikoissairaanhoidon siirtoa.

Hyvinvointipalvelujen terveydenhuollon palveluihin palkataan vuoden 2018 henkilöstösuunnitelman mukaisesti ja vastaanottotoiminnan vahvistamiseksi kuusi uutta sairaanhoitajaa. Toiset kuusi sairaanhoitajaa palkataan ikääntyneiden palveluihin kotisaattohoidon sekä saattohoidon kehittämiseksi ja vahvistamiseksi. Marjoniemen terveysaseman osasto 6:n saattohoitoon kohdistetut vuodeosastopaikat siirretään ensi vuoden alussa hallinnollisesti osaksi ikääntyneiden palvelujen kotiutusyksikkö Apilaa.

Toimintojen vaatimat määrärahatarkennukset käsitellään vuoden 2018 talousarvion muutoksina. Kaupunginhallitus on hyväksynyt uudet sairaanhoitajan tehtävät 1.1.2018 lukien, ja ne on laitettu sisäiseen hakuun.