Junioreiden harjoitteluvuorojen maksuttomuus ja avustukset tärkeitä seuroille

Kouvolan kaupunki kysyi tänä syksynä liikuntaseuroilta liikkumisesta ja liikuttamisesta. Noin 100 seuraa vastasi, joten nyt tiedetään paljon liikuntaseurojen näkemyksistä. Vastausprosentti oli 63. Yhteensä vastanneissa seuroissa on jäseniä 20 000.

Seuroista 67 prosenttia pitää liikuntaedellytyksiä hyvinä Kouvolassa. Erityisesti junioreiden harjoitteluvuorojen maksuttomuus (62 prosenttia) ja kaupungilta saatavat avustukset (42 prosenttia) ovat tärkeä tuki toiminnassa. 80 prosenttia vastanneista on tyytyväisiä kaupungin liikuntapaikkoihin. Toki peruskorjauksen tarpeessa olevia liikuntatiloja ja -paikkoja nostettiin esiin monia.

Seurat kokevat haasteiksi ohjaajien ja vapaaehtoisten talkoolaisten vähenemisen, varainhankinnan puutteet sekä harrastajamäärien pienenemisen. Eikä kaupungin ja alueen negatiivinen väestökehitys auta näissä ongelmissa. Seuroista 80 prosenttia katsoo kuitenkin, että järjestön talous on kunnossa.

76 prosenttia tekee yhteistyötä toisten seurojen kanssa. Yhteistyötä ollaan valmiita lisäämään entisestään sekä toisten seurojen että kaupungin kanssa erityisesti liikuntatapahtumissa. 68 prosenttia vastanneista on valmis yhteisiin tapahtumiin. Kilpailujen järjestäminen kiinnostaa 55 prosenttia seuroista.

Yleisimmin esitetty yksittäinen toive on monitoimihalli, joka palvelisi monien lajien harrastajia ja kilpailijoita.

Liikunnan kyselyt on otettu käyttöön, jotta saadaan tietoa ja ideoita kuntalaisilta liikkumiseen. Tiedonhankinta aloitettiin kyselyllä, jossa on selvitetty aikuisten liikkumista. Nyt oli vuorossa liikuntaseuroille suunnattu kysely. Vuonna 2018 kysellään varhais- ja kouluikäisten liikuntatottumuksia ja -toiveita.