1

KSAOlle uusia tutkintoja työelämän toiveista

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 6.10. myöntänyt Kouvolan kaupungille uuden ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan. Uudessa järjestämisluvassa on Kouvolan seudun ammattiopistolle myönnetty laajennettu oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävä sekä oikeus järjestää työvoimakoulutusta.

Lisäksi uusien tutkintojen järjestämislupia saatiin aikaisempien lisäksi. Uusina avauksina KSAOlle on myönnetty muun muassa lentokoneasennuksen perustutkinnon englanninkielinen
koulutus, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, dieettikokin erikoisammattitutkinto sekä liiketoiminnan erikoisammattitutkinto. KSAOssa on jo entuudestaan ollut mahdollisuus suorittaa venäjänkielinen liiketalouden perustutkinto.

Uusista perustutkinnoista mainittakoon erityisesti kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, joka valmistaa tulevaisuudessa KSAOsta ammattilaisia lasten ja nuorten ohjaajan tehtäviin.
Uudet tutkinnot ja avaukset ovat tulleet työelämän toiveista.

Myös koulutusalojen nimikkeet muuttuvat valtakunnallisesti 1.1.2018 alkaen, jonka jälkeen järjestettävät koulutusalat ovat:

Humanistiset ja taidealat
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)
Luonnontieteet
Palvelualat
Terveys- ja hyvinvointialat
Tekniikan alat
Maa- ja metsätalousalat
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Uudessa rakenteessa tutkintoja on yhdistelty ja joitain tutkintoja on siirtynyt uusien alojen alle. Järjestämisluvassa KSAOlla on 51 perustutkintoa, 15 ammattitutkintoa ja 8 erikoisammattitutkintoa.

Kaikkia koulutuksia, joihin KSAOlla on järjestämislupa ei suinkaan tarjota, vaan koulutustarjontaa tarkastellaan vuosittain työelämän tarpeiden mukaisesti. Täydennyskoulutukset, lyhytkurssit sekä maahanmuuttajille suunnattu koulutus täydentävät tarjontaa.

KSAO haki myös urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tehtävää mutta Opetus- ja kulttuuriministeriö ei lupaa myöntänyt.

Viikon kysymys

Kouvola etsii säästökohteita – onko veronkorotus lääke talouden tasapainottamiseen?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä