Uimavedet 18-21 astetta

Järvien pintavesien lämpötilat ovat edelleen kahdesta kolmeen astetta viileämpiä kuin ajankohtana keskimäärin. Pintaveden lämpötilat ovat 18 ja 21 asteen välillä.

Kymijoen vesistössä vedenpinnat ovat pääosin jonkin verran keskimääräistä alempana. Useimpien järvien pinnat ovat laskussa. Päijänteen vedenkorkeuden nousu on pysähtymässä ja järvi pysynee heinäkuun ajan nykyisen tason tuntumassa.

Päijänteen vedenkorkeus on noin 10 senttiä ajankohdan mediaanitason alapuolella. Päijänteen kokonaislähtövirtaama on nyt 190 m3/s, kun ajankohdan pitkän aikavälin keskivirtaama on noin 230 m3/s. Näin myös Kymijoen pääuoman virtaama on keskimääräistä pienempi, Ahviossa noin 220 m3/s.

Ajantasaiset levätilannetiedot ovat nähtävillä Järviwiki-sivustolla, jonne voi lisätä myös yleisöhavaintoja.