Hirvien pyyntilupia Kaakkois-Suomeen edellisvuotta enemmän

Suomen riistakeskus Kaakkois-Suomen alueelle on myönnetty tulevalle metsästyskaudelle 2802 hirven pyyntilupaa. Lupamäärä on noin 15 prosenttia edellisvuotta suurempi. Yksi pyyntilupa oikeuttaa metsästämään joko yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa.
Pyyntiluvissa on mukana niin sanottuja ”reservilupia”, joilla metsästysmäärä pystytään paikallistasolla sovittamaan hirvitilanteen mukaan metsästysaikana saatujen hirvihavaintojen perusteella.
Pyyntilupamäärä on edellisvuotta suurempi, koska hirvikanta on monilla hirvitalousalueilla edelleen kasvanut. Viime vuosina pyyntilupien käyttöaste on ollut noin 83–90 prosenttia, joten arvioitu saalis tulee olemaan yli 3000 hirveä.
Kaakkois-Suomen alueellisen riistaneuvoston asettama metsästyksen jälkeinen hirvitiheystavoite hirvitalousalueille on 2,5–3,1 hirveä tuhannella hehtaarilla laskettuna koko maapinta-alaa kohden. Kaakkois-Suomen alueesta Ruokolahden-Imatran, Rautjärven ja Parikkalan riistanhoitoyhdistysten alueet kuuluvat Etelä-Savon puolelta olevien alueiden kanssa yhteiseen hirvitalousalueeseen, jolle Etelä-Savon alueellinen riistaneuvosto on asettanut metsästyksen jälkeiseksi hirvitiheystavoitteeksi 2,5–3,0 hirveä tuhannella hehtaarilla.
Vuonna 2016 Kaakkois-Suomessa metsästettiin kaikkiaan 2800 hirveä. Vuonna 2016 käytössä oli 2432,5 pyyntilupaa (sisältää metsästyskauden aikana myönnetyt uudet pyyntiluvat yli puoliksi ihmisravinnoksi kelpaamattomien tilalle). Pyyntilupien käyttöaste oli tuolloin 87 prosenttia.
Hirvieläinten pyyntiluvat (hirvi ja valkohäntäpeura) on tänä vuonna myönnetty 39 eri hakijalle. Käytännössä hirvieläintenmetsästykseen osallistuu yli 300 erillistä hirvenmetsästysseuraa, -seuruetta tai hirviryhmää.
Hirvenmetsästys alkaa tänä vuonna 14.10. ja päättyy 31.12.2017. Vahinkojen estämiseksi hirveä saa kuitenkin metsästää ainoastaan vahtimalla pellolta syyskuun 1. päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään.
Valkohäntäpeurakanta on alueella kasvussa ja sen pyyntiin on myönnetty kaikkiaan 530 pyyntilupaa. Viime metsästyskauden aikana pyyntilupia oli 338 ja saaliiksi saatiin 253 valkohäntäpeuraa, mikä on suurin vuotuinen määrä tähän mennessä Kaakkois-Suomessa. Valkohäntäpeuran osalta metsästys alkaa syyskuun viimeisenä lauantaina ja jatkuu 31.1.2018 asti.
Vahinkojen estämiseksi valkohäntäpeuraa saa kuitenkin metsästää ainoastaan vahtimalla syyskuun 1. päivästä syyskuun viimeistä lauantaita edeltävään päivään.
Alueella esiintyy myös kasvavassa määrin metsäkaurista, mutta sen pyyntiin ei tarvita pyyntilupaa. Metsäkauriin metsästys alkaa 1.9.2017 ja päättyy 31.1.2018. Lisäksi metsäkaurisuroksia voidaan metsästää 16.5.–15.6.2018. Viime metsästyskaudella metsästettiin 300 metsäkaurista, mikä on uusi saalisennätys alueella.