Huostaanotot vähentyneet merkittävästi Kouvolassa

Huostaanotettujen lasten määrä Kouvolassa on vähentynyt merkittävästi. Vuonna 2015 otettiin huostaan 33 lasta, vuonna 2016 vain 14. Hyvä kehitys on jatkunut myös tänä vuonna. Myös sijoitettujen lasten määrä on vähentynyt vuodesta 2015. Onnistumisen taustalla on panostus lapsiperheiden varhaiseen tukeen. Kustannusvaikutus on noin 950 000 euroa, joka on voitu ohjata varhaisen vaiheen sosiaalityöhön ja avohuollon tukitoimiin. 
 
Uuden sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain myötä Kouvolassa muutettiin lastensuojelun organisaatiota vuoden 2016 alusta. Painopistettä siirrettiin varhaisen tuen palveluihin ja lapsiperheiden sosiaalityöhön, jotta perheitä autettaisiin ennen ajautumista lastensuojelun asiakkaaksi raskaiden palvelujen piiriin. Uudistuksessa keskitettiin kaikki lapsiperheiden tukipalvelut kotiin vietävien palvelujen yksikköön. Erityistä huomiota on kiinnitetty palveluohjaukseen ja neuvontaan sekä moniammatilliseen palveluun. Lapsiperheiden sosiaalityössä toteutetaan palvelutakuuta.