Kaipiaisten kaivoprojektille Museoviraston avustusta

Museovirasto on jakanut 1 594 900 euroa rakennusten entistämisavustusta ja 11 100 euroa muinaisjäännösten hoitotukea. Entistämisavustusta myönnettiin 221 kohteelle ja keskimääräinen avustussumma on 7 216 euroa. Hakemuksia tuli kaikkiaan 448. Tukea muinaisjäännösten hoitoon haettiin kuudelle kohteelle, joita kaikkia avustettiin. 

Lions Club Kaipiainen sai 4 000 euroa VR:n vanhan kaivon entistämiseen ulkoisesti.