0

Tyhjistä tiloista eroon markkinoimalla aktiivisesti ja tarjoamalla edullisesti järjestöille

Kyläpuntari päättyy kysymykseen, että onko tehtävissä mitään tyhjien tilojen vähentämiseksi taajamissa. Tyhjien tilojen ongelma on ympäri Kouvolaa.

Kuntavaaliehdokkaat uskovat varsin toiveikkaasti, että tyhjiin tiloihin on mahdollista saada toimintaa. Haasteita on kuitenkin useita. Asukkaiden ostotottumukset olisi saatava kääntymään kauppakeskuksista lähikauppoihin. Tyhjistä tiloista vain osa on kaupungin tiloja ja merkittävä osa yksityisten omistamia. Tiloja pitäisi markkinoida aktiivisemmin laajemmalla alueella ja vuokrataso pitäisi olla edullinen. Tilojen myynti kuului myös ehdokkaiden tilanteen parannuskeinovalikoimaan. Pk-yrittäjyyttä toivottiin myös kaupungin tukevan enemmän. Nuoriso- ja järjestötoimintaan esitettiin lisää tiloja.

Sami Porkka, kesk.

– Liikkeiden osalta meistä jokainen voi tehdä jotakin; käyttää palveluja. Jos yrityksellä ei ole asiakkaita, ei sillä ole toimintaedellytyksiäkään. Myös vuokratason pitäisi olla suhteessa tilojen tajontaan ja paikan liiketoimintaedellytyksiin. Siihen tosin ei julkinen puoli voi vaikuttaa.

Tuula Rantamo, vas.

– Kyllä. Tarvitaan asennemuutosta, että käytetään lähipalveluja ja houkutellaan yrittäjiä vuokran maksussa alussa.

Kari Hänninen, ps.

– Myydään tarjousten perusteella.

Susanna Pallaslehto, vihr.

– Kyllä. Julkinen liikenne tulisi tehdä erilaisten kokeilujen kautta toimivaksi eri taajamien välillä, jonka myötä kävijäkunta laajenisi ja yhdistäisi koko Kouvolaa. Liiketiloihin tulisi saada mahdollisimman vetovoimaisia yrityksiä sekä pop-up tapahtumia tulisi lisätä yleisesti ja säännöllisin väliajoin.

Harri Helminen, sd

– Uskon, että on. Toivon, että paikallisen yrittäjäyhdistyksen ja kaupungin elinkeinoyhtiö Kinnon yhteistyöllä järjestetään projekti, jolla hankitaan yrittäjiä ja toimijoita tyhjilleen jääneisiin tiloihin. Toinen juttu, joka vääjäämättä tulee aina mieleen, kun näistä tyhjistä tiloista puhutaan on se, että jokainen meistä voi omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että tilat eivät tyhjene. Se on itse asiassa aika helppoa: tehdään ostokset oman kaupunginosan liikkeistä.

Ossi Aisamaa, Suur-Kouvolan sit.

– On vaikea keksiä mitään tyhjien tilojen täyttämiseksi. Keskittyminen on niin nopeasti etenevää ja näyttää siltä, että ihmiset usein ajavat pitkänkin matkan minimaalisen säästön perässä.

Jussi Raukko, kok.

– Taajamien asukkaiden ostotottumukset on saatava siirtymään kauppakeskuksista lähikauppoihin niin, että erikoisliikkeen perustaminen taajamaan tulee kannattavaksi. Esimerkiksi kunnon rautakauppa Myllykoskelle olisi varmaankin monen mieleen. Tyhjien tilojen probleemana on kannattaako yksityisen yrittäjän aloittaa, jos asukkaat eivät kuitenkaan siirry käyttämään oman taajaman palveluja.

Verna Sydänmaanlakka, sd.

– En tiedä. Olisipa pienyrittäjyys kannattavampaa. Mietin myös seurojen ja järjestöjen mahdollisuuksia hyötykäyttää tiloja. Nuorillakaan ei tunnu olevan ”järkevää” paikkaa, jossa he saisivat olla.

Arto Jauho, vas.

– Kyllä. Myllykoskella tilanne näyttää jo valoisammalta ja Inkeroisiin on keskeiselle paikalla avattu viime vuonna varaosaliike. Pieniä ja aloittelevia yrityksien on pystyttävä jatkossakin tukemaan. 

Susanna Nurmilaukas, sit.

– Varmasti ja paljonkin, mutta läheskään kaikki tyhjät tilat eivät ole kaupungin eikä valtuutetuilla ole niihin päätäntävaltaa.

Erkki Lehtonen, sd.

– Lisää paikallista yrittäjyyttä/uusia asukkaita.

Henna Hovi, sd.

– Tyhjiä tiloja tulisi markkinoida aktiivisesti ja tarjota edullisesti esimerkiksi järjestöille.

Sanna Tähtinen, sd.

– Kyllä. Tosin mitään nopeaa tyhjien tilojen vähenemistä en lähitulevaisuudessa usko tapahtuvan. Itse näen asian niin, että kaupungin tulee tukea erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä. Tätä kautta työllisyys lisääntyy ja muuttotappio saadaan taitettua, jos ihmisiä muuttaa Kouvolan seudulle työpaikkojen perässä. Työllisyyden paraneminen, väestömäärän kasvu sekä elinvoimaisuuden lisääntyminen luovat positiivisen kierteen, mikä näkyy toivottavasti myös taajamissa tyhjien tilojen täyttymisenä.

Jenni Hujanen, vas.

– Eipä juuri, ellei sitten mahdollisille tyhjille tiloille keksi jotakin käyttöä, esimerkiksi nuorten harrastustiloja.

Juha Raippo, Kouvolan sit.

– Kyllä, ehdotan lisääntyvää markkinointia huomioiden hinta, jota ei voi pitää korkeana tyhjillään pitkän aikaa olevasta kohteesta.

Eero Mattila, sd.

– Yrittäjyyden edistämisellä, uusilla työpaikoilla ja kehittämishankkeilla tilat otetaan uudelleen käyttöön.

Jouni Hemilä, kok.

– Kyllä. Taajamien monipalvelupisteet elävöittävät taajamia, sillä silloin turha ja aikaa vievä matkustaminen jää vähemmälle ja ostoksia aletaan taas tekemään taajamissakin, joka tuo mukanaan työpaikkoja.

Mika Byman, vas.

– Myllykoskella on ainakin jo laitettu toimeksi ja positiivista tekemisen meininkiä on syntynyt. Tämä vaatii aktiivisuutta asukkailta ja tarvittaessa myös talkootyötä. Tärkeintä on kuitenkin se, että näillä kylillä asuvat käyttäisivät paikallisia palveluja. Kaupungin elinkeinotoimelta tietysti toivon aktiivisuutta, jotta uusia yrityksiä saataisiin tänne.

Oili Peri, vas.

– Kyllä. Uskon, että on kunhan tilat pidetään ”kartalla”.

Markus Koskelainen, Suur-Kouvolan sit.

– Kyllä. Asian pitää lähteä tilojen omistajista ja niiden taloyhtiöistä.  Anjalassa oli liiketila joka veloitti moninkertaisia yhtiövastikkeita asuntoon verrattuna. Entisen Anjalankosken taajamissa ei ole realistista maksaa 10 e/m2 vuokria. Kaupunki voisi tehdä omistamistaan liiketiloista kauppakeskustyylisiä, jotka tarjoavat tiloja omakustanne hintaan. Tällä saadaan työtä ja palveluja pientaajamiin.

 Tapio Karvonen, kok.

– Kiinnostusta vanhojen paikkakuntalaisten taholta kiinteistöihin on nyt ollut, joten paluumuutossa on meillä mahdollisuuksia. Mikäli saamme luotua työpaikkoja ja sitä kautta alueellemme elinvoimaa ja positiivisuutta, niin myös tätä kautta tyhjien kiinteistöjen ongelma helpottaa.

Iida Tani, kok.

– On epätodennäköistä, että tyhjeneviin tiloihin saataisiin kannattavaa liiketoimintaa. Niitä tulisi kuitenkin tarjota kolmannen sektorin käyttöön, esimerkiksi järjestöille. Tämä voisi lisätä esimerkiksi harrastusmahdollisuuksia ja tilat saataisiin hyötykäyttöön.

Sanna Jacksen, sd.

– Haluan uskoa, että on. Paikallinen yrittäminen ja yhdistystoiminta ovat asioita, jotka elävöittävät yhteisöä monin tavoin. Niitä tulee kannustaa ja tukea.

Sinikka Rouvari, kok.

– Kyllä. Kaikki kaupungin toimipisteet on siirrettävä vuokratiloista omiin tyhjillään oleviin tiloihin laajasti ympäri kaupunkiamme. Yrittäjyyttä helpottavia valtion toimenpiteitä ja kaupungin elinkeinoelämän kehittämistä on tehtävä tehokkaasti. Yritysten kannattava toiminta pitää tilat täynnä ja taajamat elävinä. 

Petri Himanen, kesk.

– Kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksia on tuettava. Käytännössä seurat, yhdistykset ja seurakunnat pitäisi ottaa kaupungin yhteistyökumppaneiksi ja jopa palveluntuottajiksi. Tyhjille tiloille tulee tällöin tarkoituksenmukaista käyttöä.

Toni Lampiranta, kesk.

– Kyllä, kaupungin tulisi tulla vuokrissa vastaan ja näin alentaa kynnystä yrittäjille.

Mirja Lonka, kesk.

– Ensinnäkin meidän itse tulee käyttää alueen palveluja eikä aina mennä isoihin marketteihin. Osta omalta paikkakunnalta, hyödynnä oman taajamasi palvelut ensisijalla.  Näin saadaan kulutusta omalle kulmakunnalle ja palvelujen tuottajien kannattaa pitää liikkeitä täällä.

Anni Villikka, kesk.

– Kyllä, tiloja voisi antaa yhdistysten käyttöön, kuten MLL on saanut Inkeroisissa ja Anjalassa.

Liisa Varjola, kesk.

– Aktiivisemmalla markkinoinnilla, ehkä Kinnon tukitoimilla, voitaisiin saada yrittäjiä tai kolmannen sektorin toimijoita innostumaan vapaana olevista tiloista. Kaupungin tulisi myös aktiivisemmin pyrkiä ns. turhista tiloista eroon, myymällä niitä. Haasteellinen teema kaiken kaikkiaan.

Kaija Pesonen, kd.

– Tulee rohkaista pienyrittäjiä yhdessä vuokraamaan tiloja sekä vapaaehtoisjärjestöjä ja kaupunkia järjestämään nuorille harrastusmahdollisuuksia. Kuntalaisten tulee kannattaa paikallisia yrityksiä nyt, ettei tulisi lisää tyhjiä tiloja.

Marja-Leena Vainio, sd.

– Kyllä. Tiivis markkinointi ja eri tahojen yhteistyö ja talkootyö. Esimerkiksi Myllykoskella positiivinen ote. Uudistuksia tulossa jo lisää tämän kevään aikana.

Marjatta Raskinen, kesk.

– Ei. Tiloja on tullut koko ajan lisää.

Harri Laapas, vas.

– Kyllä. Aina on tahoja, jotka tarvitsevat tiloja joko omaksi tai vuokralle. Hinta/vuokra täytyy vaan olla kohdallaan.

Juha Salmela, kesk.

– Kyllä. Kaikki kaupungin tyhjät tilat käyttöön harrastuspiireille, erilaisten yhdistysten käyttöön, urheiluseurojen käyttöön, nuorisolle kokoontumistiloja yms.

Antti Koivisto, sd.

– Tyhjiä tiloja tulee markkinoida aktiivisesti ja vuokria tulee mahdollisuuksien mukaan alentaa.

Jaana Keskitalo, kesk.

– Toivottavasti on. Tässä on eniten tehtävää meillä kaikilla kaupungin asukkailla. Käytetään niitä kauppoja ja palveluita, joita meillä on taajamissa eikä ajeta autolla aina ohitse ja kauemmas.

Marja-Terttu Nuorivuori, Kouvolan sit.

– Kouvolassa on mahdollisuus, on vain löydettävä vetovoima, yhdessä tekeminen.

Ilkka Tontti, Kouvolan sit.

– On. Ensimmäinen ja paras keino on saada ne myytyä yritystoimintaan, joka työllistää. Ei minkään perustettavan yrityksen lukuun, vaan valmis yritystoiminta vaikka muualta tänne uuteen Kouvolaan. Toinen keino olisi sitten riskialttiimpi Kouvolalle, eli myynti paikalliselle yrittäjälle, joka on yleensä tullut Kouvolalle kalliiksi huonojen sopimusehtojen vuoksi ja aikataulutusten vuoksi. Vuokraus vapaaehtoisille. Purkaminen.

Katrin Kõllo, kd.

– On ainakin yritettävä. Valtuutettujen kannattaa olla avoimia paikallisten asukkaiden ehdotuksille ja punnita niitä. Tyhjien tilojen ongelma on suorassa yhteydessä koko seudun elinvoimaan.

Pertti Eskelinen, Kouvolan sit.

– Huonokuntoisimmat voidaan purkaa. Vuokria voidaan alentaa. Omistaja voisi antaa yrittäjille vapaavuosia, koska uudella liikkeellä on alkuun paljon kuluja ja vähän myyntiä. Tällaiseen toimintaan voidaan hakea koko taajamalla yritysten toimintaympäristötukea, joka voi kattaa osan vuokrista.

Pulla Peltola, Kouvolan sit.

– Ei. Nykyinen taloustilanne ja kulutustottumukset eivät puolla, että tyhjät tilat täyttyisivät. Toivottavasti tämä muuttuu.

Ville Lehtinen, kd.

– Kyllä. Nuorisolle tiloja. Jos tilat ovat riittävän isoja niin ne voitaisiin kunnostaa liikuntapaikoiksi, että saadaan nuoriso liikkeelle.

Jorma Liukkonen, vas.

– Tyhjät tilat taajamissa ovat pääosin yksityisessä omistuksessa ja vuokrattavissa markkinahinnoin, joten kaupunki ei voi paljonkaan vaikuttaa siihen miltä ne näyttävät. Yritystuki voisi mahdollistaa uutta liiketoimintaa. Liiketoiminta tiloissa kannattaa, jos taajaman asukkaat käyttävät paikallisia palveluja. Esimerkiksi kukkakauppa Myllykoskella taistelee olemassaolostaan. Kaupunki voisi hajasijoittaa palvelujaan tyhjiin tiloihin sen sijaan että se keskittää niitä.

Viikon kysymys

Maa on paljas, eikä maisema näytä helmikuulta. Kaipaatko lunta?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...