0

Palveluverkkomuutokset kurittavat eteläistä Kouvolaa

Tulevaisuuden palvelumalliraportti on herättänyt keskustelua Kouvolan palveluista. Jokaisella alueella haluttaisiin palvelut pitää mahdollisimman hyvinä, mutta väestökehityksellä on vaikutuksensa. Eteläisessä Kouvolassa on väki vähentynyt, kun työpaikkatilanne on heikentynyt. Se on muuttanut myös palvelurakennetta.

Kuntavaaliehdokkaat saivat vastatakseen kysymyksen: Kurittavatko erilaiset palveluverkkomuutokset liikaa eteläistä Kouvolaa? Enemmistö vastasi, että kyllä. Vastauksissa korostui kuitenkin, että koko Kouvolassa on jouduttu palveluverkkoja karsimaan. Muistutettiin myös siitä, että yritykset ja muut toimijat ovat vähentäneet palveluja vieläkin enemmän kuin kaupunki.

Juha Raippo, Kouvolan sit.

– Kyllä. Tämän hetken tavoite kunnan päättäjillä on vääristynyt. Vain ja ainoastaan kaupungin keskusta on se oikea kehittämisen arvoinen kohde. Näin ajatellen saadaan aikaiseksi sitä ”kyläpolitikointia” ja mielipahaa, joka aiheuttaa yhteishengen puutetta päättävissä elimissä.   

Marja-Leena Vainio, sd.

– Eivät saa kurittaa enää yhtään jatkossa. Asukasluku ja palvelutarpeet huomioiden tulee nykyinen palveluverkosto säilyttää, ja täydentää sitä perustellusti, että huomioidaan tasapuolisuus kaupungin palveluissa.

Jussi Raukko, kok.

– Tilanne on sama eteläisessä Kouvolassa kuin muuallakin. Kaupunki järjestää palveluita asukkaiden tarpeen mukaan. Jotenkin ihmisten mieleen on iskostunut, että kaupunki on se, joka jatkuvasti vähentää palvelujaan. Yksityisiin ja valtion järjestämiin palveluihin (pankit, kaupat, Kela, poliisi) nähden kaupungin palvelut ovat säilyneet kohtalaisen hyvin. Kaupungin palveluista kokonaan on vanhan Anjalankosken alueelta hävinnyt hyvin vähän. Alueen sisällä keskittymistä on kylläkin kustannussyistä jonkin verran tapahtunut. Mielestäni Kouvolan palveluverkkomuutokset eivät ole kurittaneet Etelä-Kouvolaa muita alueita enemmän.

Harri Helminen, sd.

– Varmasti alueemme ihmisistä siltä joskus tuntuu. Ja onhan erään puolueen keskeinen päättäjä myös ”Ankkalinnan alasajon” julistanut, ihan virallisesti fb-sivuillaan. Meidän pitää tulevissa vaaleissa saada vahva edustus täältä eteläisestä Kouvolasta valtuustoon. Se on paras tae sille, että meiltä kerättyjä veroeuroja käytetään myös täällä.

Arto Jauho, vas.

– Kyllä. Tosin uskon, että ongelma ei ole pelkästään eteläisellä alueella.

Susanna Nurmilaukas, sit.

– Tilastojen mukaan ei sen enempää kuin muutakaan Kouvolaa.

Erkki Lehtonen, sd.

– Kurittavat.

Susanna Pallaslehto, vihr.

– EOS.

Henna Hovi, sd.

– Suuret palveluverkkojen muutokset ovat keskittyneet paljon eteläisen Kouvolan alueelle. Kouvolan tasapuolinen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Toiselle annettu ei saa olla toiselta pois.

Marjatta Raskinen, kesk.

– Kyllä alueelta on vähentynyt palveluja.

Sanna Tähtinen, sd.

– Sellainen mielikuva tässä on kieltämättä monelle tullut, etenkin kouluverkkoon liittyvien päätösten myötä. Toki palveluverkkomuutoksia on tehty muuallakin. Tulee muistaa, että meillä kuitenkin on täällä paljon tärkeitä palveluja jäljellä. Muutamia mainitakseni: Myllykosken ja Inkeroisten kirjastot, äitiys- ja lastenneuvola, Keltakankaan terveysasema ja hammashoitola, Myllykosken hyvinvointiasema, Inkeroisten uimahalli, Myllykosken palloiluhalli jne. Päättäjien tulee huolehtia siitä, että esimerkiksi terveydenhuollon palveluita on jatkossakin saatavana lähipalveluina.

Jenni Hujanen, vas.

– Kurittavat.

Eero Mattila, sd.

– Erilaiset palveluverkkomuutokset on tähän saakka tuotu liiaksi eteläiselle Kouvolan alueelle. Vaikka meillä on ollut 12 valtuutettua, olemme menettäneet lukion, ammattikoulun, Anjala-kodin, Anjalan koulun ja kaupungintalon. Ekoparkkia ei ole kehitetty. Yhtään uutta yritystä ei ole tullut uuden Kouvolan aikana. Hyvää käytäntöä lahjoittaa lakkautetut rakennukset kyläyhteisölle, ei ole jatkettu.

Jouni Hemilä, kok.

– Kyllä. Eteläinen Kouvola on kuntauudistuksen myötä menettänyt valtaosan lähipalveluista, mikä näkyy katukuvan hiljentymisenä ja tyhjinä näyteikkunoina, vaikka alue on ulkoisen kasvun kehittämisen kannalta yksi kaupungin parhaista alueista.

Mika Byman, vas.

– Kyllä. Vaikka Etelä-Kouvola onkin muuttotappioaluetta, niin ei ainakaan palveluiden lopettaminen asukkaita tänne lisää saa.

Oili Peri, vas.

– En osaa sanoa. Luullakseni kaikilla alueilla sama ongelma.

Mirja Lonka, kesk.

– Täällä toimivat kuitenkin hyvin esimerkiksi terveyspalvelut kuten labra ja hammaslääkärit. Kouluverkkomuutoksia on kohdistumassa tänne liikaa, koska mielestäni pienten koululaisten tulee saada käydä koulua lähellä kotia.

Markus Koskelainen, Suur-Kouvolan sit.

– Kyllä. Enää ei harmita TE-toimiston poistuminenkaan, koska siellä ei tarvitse enää varsinaisesti asioida, sillä asiat hoituvat puhelimitse.

Tapio Karvonen, kok.

– Palvelurakenne eteläisessä Kouvolassa on muuttunut, mutta tiukassa taloustilanteessa toimenpiteiden kohteina ovat olleet kaikki Kouvolan alueet. Alueemme väestökehitys, ja sitä kautta palvelujen yksikköhintojen kasvu ovat aiheuttaneet palveluverkossa muutos- ja tiivistämispaineita. Palvelujen yhdistäminen ja keskittäminen ovat monessa tapauksessa turvanneet alueemme palvelunsaannin. Tästä esimerkkinä muun muassa perhepalvelut ja terveyden- ja hammashuollon palvelut, joille olemme saaneet varsin hyvä ja toimivat palvelukeskittymät Keltakankaan alueelle, joiden jatko näyttää turvatulta myös tulevaisuudessa.

Toni Lampiranta, kesk.

– Kyllä. Puolueiden välisellä yhteistyöllä olemme kuitenkin saaneet ”torjuntavoittoja”.   

Tuula Rantamo, vas.

– Kyllä. Näyttää siltä että täältä viedään kaikki palvelut. Seudun koulut ovat lakkautuslistalla, kyliä autioitetaan. Virastot siirretään vanhaan Kouvolaan.

Anni Villikka, kesk.

– Ei.

Iida Tani, kok.

– Mielestäni eivät, koska ihmiset hakeutuvat erilaisten palveluiden piiriin jo nyt ydin-Kouvolan alueelle. Olen kuitenkin huolissani lasten, nuorten ja vanhusväestön palveluista, sillä heillä on huonon joukkoliikenneyhteyksien takia vaikea päästä palveluiden ääreen.

Sami Porkka, kesk.

– Kyllähän ne jonkin verran kurittavat. Asiaan toisaalta selittää asukassiirtymät.

Sinikka Rouvari, kok.

– Ei. Palveluverkkomuutoksia on tehty ympäri Kouvolaa. Asukasmäärät ja tiukka taloudellinen tilanne sekä palvelujen kehittyminen entistä laadukkaammiksi vaatii erityisosaamista ja rahaa. Siksi palvelujen keskittäminen talouden kurissa pitämiseksi ja osaajien riittävän määrän turvaamiseksi vaatii toimenpiteitä laajassa kaupungissamme jatkossakin.

Liisa Varjola, kesk.

– Kun muutokset tehtäisiin hallitusti ja suunnitellusti, niin mielestäni ei. Nyt toimintatapana on tuntunut olevan yllätyksellisyys ja asioiden nopea läpivienti virkamiesten suunnalta, jolloin muutosvastarinta on vahvaa ja on vastattu tuleen tulella.

Sanna Jacksen, sd.

– Kyllä kurittavat. Kouluja sekä ikäihmisten palveluita on karsittu rankalla kädellä. Kouluverkkomuutos uhkaa yhä lisää lähikouluja. Paikalliset palvelut on säilytettävä. Keltakankaan terveysasema on ensiarvoisen tärkeä alueen asukkaille ja sen palvelut on tulevaisuudessa turvattava ehdottomasti.

Petri Himanen, kesk.

– Palveluverkkomuutokset ovat olleet jo epäsuotuisia entisen Anjalankosken alueella. Muutokset eivät ole suhteessa väestöpohjaan, eivätkä ne kykene vastaamaan alueellamme edelleen asuvan väestön tarpeisiin. Inkeroisten lukiosta luovuttiin liian helposti.

Kaija Pesonen, kd.

– Kyllä. Onko nyt käymässä niin, että lapset joutuvat tämän hyvinvointiyhteiskuntamme laskun maksajiksi?

Jaana Keskitalo, kesk.

– Kyllä. Tosin sama koskee koko kaupungin laajaa aluetta. Kun meillä väki vähenee ei ole ihan realistista olettaa, että kaikki ennen kylillä olleet palvelut voisivat mitenkään säilyä. Haluaisin kuitenkin uskoa, että karsimisessa ei aina olisi ainoa oikea suunta kylältä keskustaan, vaan voisi olla joskus toisinkin päin.

Harri Laapas, vas.

– Ei. Kaikkia palveluja ei olla vielä Keltakankaalta lopetettu.

Juha Salmela, kesk.

– Kyllä. On hävinnyt kaikki palvelut.

Antti Koivisto, sd.

– Ei. Palvelurakenteita uudistetaan, koska palvelutarpeet muuttuvat. Verovarat tulee käyttää tehokkaasti.

Kari Hänninen, ps.

– Palveluverkko pitää tarkastella uudestaan.

Katrin Kõllo, kd.

– Joka puolelta on jouduttu vähentämään. Ei ainoastaan eteläisestä Kouvolasta.

Marja-Terttu Nuorivuori, Kouvolan sit.

– Itse muutin Anjalankoskelle vuonna 1986 ja silloin oma neuvola lakkautettiin Enäjärvellä. Karsintaa on tapahtunut vuosikymmenien aikana paljon palveluverkossa. Uudet palvelumuodot on otettava pikaisesti käyttöön.

Ilkka Tontti, Kouvolan sit.

– Kurittavat, mikäli suunnitelmat pitävät. On se kumma jos 30 km valtatietä etelää kohti pääkaupunkisuuntaa ei kiinnosta Kouvolaa.

Pertti Eskelinen, Kouvolan sit.

– Kyllä.

Pulla Peltola, Kouvolan sit.

– Ei. Kyllä leikkuri on pyyhkäissyt pidemmällä aikavälillä koko kaupungin yli.

Ville Lehtinen, kd.

– Kyllä. Tasapuolisuutta…

Viikon kysymys

Koronarajoitukset hellittävät. Kiinnostavat paikalliset kesätapahtumat?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...