0

Akuuttilääketieteen poikkeuslupa vastaa Kouvolan toivomaa päivystysjärjestelyä

Kouvolan kaupunki on saanut sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusluvan akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiselle 1.1.2018 – 31.12.2024. Poikkeuslupa vastaa sisällöltään Kouvolan ministeriöltä hakemaa päivystysjärjestelyä. Lain mukaan lupa voidaan myöntää, jos palvelujen saavutettavuus ja päivystyspisteiden etäisyys sitä edellyttävät.

Kouvolan akuuttilääketieteen päivystyksessä työskentelisi aina vähintään yksi akuuttilääketieteen erikoislääkäri tai riittävästi akuuttilääketieteeseen perehtynyt lääkäri. Muut toimintaan osallistuvat lääkärit olisivat yleislääkäreitä, jotka olisivat riittävän perehtyneitä päivystystoimintaan. Samanaikaisesti paikalla olevien lääkäreiden määrä vaihtelisi yhdestä neljään kysynnän mukaan. Virka-aikana toimintaa tuettaisiin sairaanhoitopiirin kanssa sovitulla tavalla useiden erikoisalojen toimesta. Myös erikoisalojen konsultaatiomahdollisuudet on riittävässä määrin suunniteltu turvattavaksi iltaisin sekä keskussairaalan kanssa ympärivuorokautisesti. Pohjois-Kymen sairaalassa on käytettävissä myös riittävät kuvantamis- ja laboratoriopalvelut.

– Nyt saatu poikkeuslupa vastaa sisällöltään Kouvolan ministeriöltä hakemaa päivystysjärjestelyä. Potilaan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että hän saa tarvitessaan paikalla olevan erikoislääkärin hoitoa ja päivystävälle yleislääkärille ja akuuttilääkärille sitä että hän saa paikalle tuekseen erikoislääkärin päivystykseen sitä tarvitessaan. Akuuttilääkäreiden määrän lisääntyessä tämä tarve vähenee, sanoo Kouvolan terveysjohtaja Kari Kristeri.

Kouvolan kokoisessa, yli 86 000 asukkaan väestökeskittymässä, on vuorokauden aikana paljon päivystystä vaativia tapahtumia. Pohjois-Kymen sairaalan yhteispäivystyksessä on käyntejä yli 41 000 vuodesssa, joista erikoissairaanhoidon osuus on lähes 14 000. Päivittäin tulee noin 20 ambulanssikuljetusta ja potilaskäyntejä on ollut keskimäärin 120 vuorokaudessa. Päivystyksen toiminnassa korostuu ikääntyville ihmisille tyypilliset oireyhtymät, joiden tutkimisessa ja hoidossa tarvitaan säännönmukaisesti geriatrian ja sisätautien erikoisalan osaamista.

Vaihtoehtoinen malli julkisille sote-palveluille on tuottaa osa Kouvolan kaupungin sote-palveluista yhteisyrityksessä. Kaupunki on saanut tarjoukset kolmelta palveluntuottajalta. Päätös julkisen ja yksityisen vaihtoehdon välillä tehdään Kouvolan kaupunginhallituksessa 27.3.

Viikon kysymys

Kiinnostavatko kesätapahtumat?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä