1

Omatoimikirjastojen käyttäjämäärä kasvussa

Vuonna 2016 Kouvolan kirjastoihin tehtiin 613 834 kirjastokäyntiä. Määrässä oli laskua edellisvuoteen verrattuna 7,9 prosenttia. Aineiston lainoja kertyi 1 417 744. Lainauksessa oli laskua 4,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kaikissa kolmessa omatoimikirjastossa – Elimäellä, Inkeroisissa ja Haanojalla – kirjastokäynnit kuitenkin lisääntyivät. Verkkokäyntejä kirjastoon tehtiin 477 000, mikä oli 9 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Asiakkaat ovat löytäneet hyvin kirjaston tarjoamat e-kirjat ja e-lehdet. Kirjaston E-kirjojen lainaus on vuonna 2016 kasvanut 57 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. E-lehtien käyttö on vuonna 2016 kasvanut 80 prosenttia eli lähes kaksinkertaistunut. Erityisen suurta kasvu oli kotimaisten e-aikakauslehtien eMagz-palvelussa.

Osaltaan laskua fyysisissä kirjastokäynneissä ja lainauksessa selittää se, että kirjastot jouduttiin pitämään suljettuina kaksi viikkoa järjestelmän vaihdon takia huhtikuussa. Osaltaan kehitys on osa valtakunnallista trendiä, jossa viihdettä ja tietoa haetaan suoraan verkosta.

Kirjaston järjestämässä kulttuuritapahtumissa vieraili vuonna 2016 yhteensä 13 800 kävijää. Määrässä on hienoista nousua edellisvuoteen verrattuna. Erityisen ilahduttavaa oli kävijämäärien kasvu lapsiperheille suunnatuissa maksuttomissa kulttuuritapahtumissa, kuten teatteriesityksissä ja kirjastokonserteissa. Myös kirjailijavierailut kasvattivat kävijämääriään.

Tämän vuoden uutuutena Kouvolan kirjastoon on hankittu Rockway-aineistoja. Ne ovat virtuaaliseen musiikin opiskeluun tarkoitettuja kursseja. Asiakkaat ovat löytäneet uudenlaisen musiikin opiskelun tavan erinomaisesti.

Kirjastossa tehdään myös paljon sellaista tasa-arvoa lisäävää työtä, mikä ei näy tilastoissa. Esimerkiksi kansalaisille annettavaa digitaalista neuvontaa on lisätty, mikä mahdollistaa kansalaisille tasa-arvoisemmat lähtökohdat informaatioyhteiskunnassa.

Viikon kysymys

Kouvola etsii säästökohteita – onko veronkorotus lääke talouden tasapainottamiseen?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä