0

Suojateiden poistoja ja nopeusmuutoksia

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toteuttama suojatieselvitys tuo mukanaan merkittäviä muutoksia. Selvityksessä on käyty läpi kaikki Kaakkois-Suomen maanteiden suojatiet nopeusrajoitusalueella 50 km/h tai sen yli. Taustalla on Liikenneviraston jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohje, jossa määritellään muun muassa uuden suojatien toteuttamisedellytykset. Ohjeen lisäksi selvityksen taustalla on huoli suojateiden turvallisuudesta, sillä suojateillä tapahtuu vuosittain lukuisia vakavia liikenneonnettomuuksia. Kaakkois-Suomessa vuosina 2011–2015 tapahtui yhteensä 433 jalankulku ja polkupyöräonnettomuutta, joista lähes puolet on tapahtunut suojateillä.

Kaakkois-Suomen maantieverkolla on lähes 450 suojatietä, joista nopeusrajoitusalueella 60 km/h noin 40 kappaletta ja nopeusrajoitusalueella 50 km/h, ilman keskisaareketta, koroketta tai valo-ohjausta, noin 75 kappaletta. Suojateitä ja niiden lisäämisiä toivotaan hyvin usein, mutta jatkossa noudatetaan suunnitteluohjeen mukaista tiukkaa linjaa: Valo-ohjaamattomia suojateitä toteuttaessa nopeusrajoitus saa olla korkeintaan 50 km/h ja tällöin suojatie tulee toteuttaa keskisaarekkeellisena tai kavennettuna sekä jotta suojatie tehdään, tulisi sillä olla vähintään 200 käyttäjää vuorokaudessa. Harkinnanvaraisesti suojatie voidaan tehdä esimerkiksi tilanteessa, jossa tien ylittää 20 koululaista.

Tehdyn suojatieselvityksen tavoitteena oli poistaa riskialttiimmat ja ohjeen vastaiset suojatiet. Ensisijaiseksi toimenpiteeksi on määritetty nopeusrajoituksen alentaminen, kun taas toisena vaihtoehtona on suojatien poistaminen. Pelkät ajoratamerkinnät ja liikennemerkit eivät tee ylityskohdasta turvallista, jos liikenneympäristö ei sitä tue. Tästä syystä suojateitä tulee poistumaan Kaakkois-Suomesta yhteensä 17 kappaletta. Näissä kohteissa suojatie johtaa esimerkiksi pientereelle tai ainoastaan linja-autopysäkille, nopeusrajoitus on 50 tai 60 km/h ja suojatien käyttäjämäärä on vähäinen.
Poistettavia suojateitä on muun muassa Inkeroistentiellä, Keltakankaantiellä, Kenraalitiellä ja Hurukselantiellä. Suojatiet, joiden kohdalle tulee nopeusrajoitusmuutos, ovat esimerkiksi Valtatiellä, Kenraalitiellä ja Sippolantiellä.

Jäljelle jäävien suojateiden kohdalla nopeusrajoituksia muutetaan tai niiden havaittavuutta parannetaan muun muassa tekemällä tiemerkintöjä, lisäämällä puuttuvia suojatien ennakkovaroitusmerkkejä ja lisäämällä tolppiin heijastinvarsia. Vilkkaimmille suojateille on määritetty parannustoimenpiteeksi myös keskisaarekkeiden rakentaminen, joita tullaan toteuttamaan tulevina vuosina.

Viikon kysymys

Kiinnostavatko joulun ajan tapahtumat?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...