Keskilaakso 85v.

Keskisen Kymenlaakson paikallislehti

Paikalliset yrittäjät ja kotiseutuihmiset perustivat Kymen Keskilaakson vuonna 1931. Ensimmäinen numero ilmestyi 28.11.1931. Vuonna 1975 nimensä Anjalankosken Sanomiksi muuttanut lehti on yksi maamme vanhimmista paikallislehdistä.

Lehden perustajat olivat kaukonäköisiä. He tekivät paikallislehden, josta tuli uutisväline ja menestyvä yritys, jossa arvostetaan lukijoita ja ilmoittajia.

Vuoden 2007 alussa lehti palasi juurilleen, kun nimi vaihdettiin takaisin Keskilaaksoksi. Nimivaihdos osui oikeaan aikaan, koska 2009 alusta alkaen olemme kuuluneet osana isoa Kouvolaa. Keskilaakso jatkaa edelleen Anjalan, Inkeroisten, Myllykosken, Sippolan ja Kaipiaisten seudun tärkeimpänä äänenkannattajana.

Yli kahdeksan vuosikymmentä kertoo, että paikallislehden elinvoima on edelleen vahvasti paikallisuudessa. Mikään toinen tiedotusväline ei kerro seudun asioista läheisemmin ja tarkemmin kuin tilattava, torstaina ilmestyvä Keskilaakso.

Lehden omisti Keskilaakso Oy vuoteen 2001 asti. Sen jälkeen lehteä julkaisi Sanoma-konserniin kuuluva Sanoma Lehtimedia Oy. Vuoden 2011 alusta paikallislehden omistajaksi ja julkaisijaksi tuli ESV-Paikallismediat Oy Länsi-Savo -konsernista.

Lehden päätoimittajia ovat olleet F.A. Havola, Vilho Jääskeläinen, Veikko Talvi, Reino Topi, Martti O. Kokko, Esko Saarinen, Salme Saarinen, joka myöhemmin otti käyttöönsä tyttönimensä Tetri, Aarre Merilä, Markku Saari, Osmo Havuaho, Terttu Iiskola, Tarja Nyman ja Stiina Kokkonen.

Lehteä tehtiin vuoteen 1950 asti Inkeroisissa. Kun Myllykosken Kirjapaino Oy aloitti toimintansa, toimitus siirtyi painon yläkertaan. Konttori jäi Inkeroisiin. Toimitus sijaitsi eri paikoissa Myllykoskella vuoteen 1992 asti. Kun Inkeroisiin valmistui Viestintäkeskus, siirtyivät sekä toimitus että konttori samoihin tiloihin.

Lehti painetaan Kaakon Viestintä Oy:n Kouvolan painossa.

Palvelulupaus

Keskilaakso toimii keskisen Kymenlaakson puolestapuhujana. Paikallislehti kertoo päälevikkialueensa mielenkiintoisimmat puheenaiheet.

Yrittäjien, muiden alueen toimijoiden ja asukkaiden yhteistyötä korostetaan ja ne tuodaan lehdessä esille palvelujen säilymiseksi lehden toiminta-alueella.

Lähipalveluja tulee kehittää ja arvostaa tasapuolisesti koko Kouvolan alueella, että taajamissa asukkaat viihtyvät.

Keskilaakso 85vuotta